Olet täällä

Numeron kirjoittajat

Numeron kirjoittajat

niin & näin 3/19

Jouni Avelin, kustannustoimittaja, Turku
Jussi Backman, FT, dosentti, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto
Jaakko Belt, päätoimittaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Samuel Butler (1835–1902), englantilainen kirjailija, taidemaalari
Hanna Hyvönen, arkkitehti, FM, Helsinki
Lasse Hänninen, fil. yo., Jyväskylän yliopisto
Tommi Kakko, FT, Aalto-yliopisto
Tapani Kilpeläinen
Aino Korrensalo, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto
Kaisa Kortekallio, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Hemmo Laiho, FT, tutkijatohtori, Turun yliopisto
Arto Laitinen, professori, Tampereen yliopisto
Ilja Lehtinen [Ks. kirjeenvaihto]
Susanna Lindberg, filosofi, FT, Doc, Habil., Helsingin yliopiston tutkijakollegium
Ville Lähde, FT, BIOS-tutkimusyksikkö, Lempäälä [ks. kirjeenvaihto]
Sini Mononen, tutkija & kriitikko, Helsinki
Riikka Niemelä, FT, Helsinki
Asko Nivala, FT, dosentti, tutkijatohtori, Turun yliopisto
Jaana Parviainen, filosofian dosentti, yliopistotutkija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,Tampereen yliopisto
Olli Pyyhtinen, sosiologian apulaisprofessori, Tampereen yliopisto
Tytti Rantanen, FM, väitöskirjatutkija, päätoimittaja, Helsinki
Minna Ruckenstein, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Anna-Mari Rusanen, vastuullinen tutkija, kognitiotieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Henrik Rydenfelt, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
Otto Sahlgren, filosofian maisteriopiskelija, Tampereen yliopisto
Aino Salminen, VTM, fil. yo., Helsinki
Tuomo-Paavo Salokas, YTM, FM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
Ville Suuronen, tohtorikoulutettava, Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö, Helsingin yliopisto

Jaa tämä