Olet täällä

Syrjivän kielenkäytön rajoilla – Vihapuheen performatiivisuus funktionalistisen kielentutkimuksen näkökulmasta

Syrjivän kielenkäytön rajoilla – Vihapuheen performatiivisuus funktionalistisen kielentutkimuksen näkökulmasta

niin & näin 3/20
LiiteKoko
PDF icon netn203-15.pdf169.9 KB

Vihapuheen tutkiminen on haasteellista jo sen takia, että tutkimuskohdetta ei ole onnistuttu määrittelemään yksiselitteisesti. Kansanomaiset, intuitiiviset määritelmät eivät aina vastaa tutkimuksessa ja juridisissa yhteyksissä käytettyjä määritelmiä, ja käsitteen ideologinen ja poliittinen ulottuvuus hankaloittaa vakuuttavien metodologisten työkalujen löytämistä. Lue lisää...

Teema/osio: Kieli
Paperilehden sivut: 71–77

Jaa tämä