Olet täällä

Filosofian kahtiajako? – Analyyttisen ja mannermaisen filosofian institutionaaliset tekijät

Filosofian kahtiajako? – Analyyttisen ja mannermaisen filosofian institutionaaliset tekijät

niin & näin 3/20
LiiteKoko
PDF icon netn203-22.pdf176.59 KB

Viimeisten vuosikymmenien aikana filosofian jakoa mannermaiseen ja analyyttiseen on tutkittu laajalti. Sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa jaottelun käyttökelpoisuus on yhtäältä kyseenalaistettu mutta toisaalta sitä on myös vahvistettu yliopistofilosofian opetuksessa, tutkimuksessa ja tieteellisissä kokouksissa. Miten jaottelua nykyään käytetään? Minkälaiset institutionaaliset tekijät ylläpitävät sitä? Lue lisää...

Asiasanat: mannermainen filosofia, analyyttinen filosofia, filosofianopetus, yliopistot
Teema/osio: Artikkeli
Paperilehden sivut: 103–112

Jaa tämä