Olet täällä

Numeron kirjoittajat 1/21

Numeron kirjoittajat 1/21

niin & näin 1/21

Camille Auer, TaM, Turku
Jouni Avelin, kustannustoimittaja, Turku
Hugo Grotius (1583–1645), juristi ja oikeusfilosofi, Alankomaat
Rimma Erkko, kirjallisuuden opiskelija, Tampereen yliopisto
Raul Hakli, FT, yliopistotutkija, käytännöllinen filosofia, Helsingin yliopisto
Kaiju Harinen, FT, kirjallisuudentutkija, Turun yliopisto
Veli-Matti Huhta, VTM, HuK, Helsinki
Sanna Karkulehto, kirjallisuuden professori, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, JYU School of Resource Wisdom; Jyväskylän yliopisto
Minna-Kerttu Kekki, tietokirjailija ja kasvatusfilosofian tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
Anastasia A. Khodyreva, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
Aino-Kaisa Koistinen, nykykulttuurin tutkimuksen tutkijatohtori, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, JYU School of Resource Wisdom, Jyväskylän yliopisto
Kaisa Kortekallio, FT, kirjallisuudentutkija, Helsingin yliopisto
Martti Koskenniemi, kansainvälisen oikeuden professori, Helsingin yliopisto
Rauna Kuokkanen, PhD, Arktisen alkuperäiskansatutkimuksen tutkimusprofessori, Lapin yliopisto
Aurora Lemma, freelance-toimittaja, lääkäri, politiikan ja viestinnän opiskelija, Helsinki
Jemina Lindholm, TaM, kuvataiteilija AMK, kuvataidekasvattaja, yhteisöpedagogi ja tuottaja, Helsinki
Matias Moisio, filosofian ylioppilas, Tampereen yliopisto
Harri Mäcklin, FT, Helsingin yliopisto
Pekka Mäkelä,VTT, tutkimuskoordinaattori, käytännöllinen filosofia, Helsingin yliopisto
Astrida Neimanis, kirjoittaja, opettaja, tutkija, The Department of Gender and Cultural Studies, University of Sydney
Riikka Niemelä, taidehistorian ma. yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
Antti Oikarinen, latinisti-filosofi, FM, Tampere
Anna Ovaska, päätoimittaja, tutkijatohtori, Koneen säätiö/Tampereen yliopisto
Siiri Porkkala, väitöskirjatutkija, FM, Tampereen yliopisto
Kalle Puolakka, estetiikan dosentti, Helsingin yliopisto
Joni Puranen, väitöskirjatutkija, YTM, Suomen akatemia/Jyväskylän yliopisto
Kaura Raudaskoski, TaM, kuvataidekasvattaja, yhteisöpedagogi ja filosofi, Helsinki
Juho Rantala, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Martina Reuter, FT, sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
Leena-Maija Rossi, sukupuolentutkija, taidehistorian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Anna Ristilä, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
Jussi A. Saarinen, YTT, Jyväskylän yliopisto
Marianne Sandelin, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Elina Suoyrjö, FT, kuraattori
Sami Syrjämäki, FT, runoilija, julkaisupäällikkö, Helsinki
Reima Välimäki, tutkijatohtori, Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto
Olli Seuri, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Feministisen filosofian suuntia -teeman toimittajat: Anna Ovaska & Tytti Rantanen

Sodan ja rauhan oikeudesta -teeman toimittaja: Tuukka Tomperi

Jaa tämä