Olet täällä

”Suomesta joustavan oppimisen mallimaa” – Digivisio 2030 -hankkeen ja korkeakoulutuksen digitalisaation kriittinen analyysi

”Suomesta joustavan oppimisen mallimaa” – Digivisio 2030 -hankkeen ja korkeakoulutuksen digitalisaation kriittinen analyysi

niin & näin 4/22

Tietoyhteiskunnan strategioita ja tietoyhteiskuntamalleja on laadittu Suomessa jo 1990-luvulta. Niissä informaatioteknologioita on pidetty koulutuksen ja jopa koko Suomen pelastuksena. Osana Juha Sipilän hallitusohjelmaa (2015–2019) Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2017 uuden korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön, Ehdotus Suomelle 100+. Sen yhtenä tuloksena perustettiin korkeakoulukentän kattava koulutuksen digitalisaatiohanke Digivisio 2030. Hankkeessa tavoitellaan kansallista digitaalista ”palvelualustaa”, joka tarjoaa opinnolliset tietovarannot kaikkien käyttöön. Arviomme mukaan Digivisio 2030 -hanketta ja yleisemminkin koulutuksen digitaalisaatiosta käytävää keskustelua luonnehtii teknologisen ajattelutavan suljettu puhemaailma, joka maalaa mielikuvan epävarmasta tulevaisuudesta ja määrittelee opiskelijat digitaalisen opetustoiminnan kohteiksi ja asiakkaiksi. Lue lisää...

Lisenssi: 
CC BY-ND-NC

Jaa tämä