Kuule, koe & näe

2023-tiedelehti

Vuoden tiedelehti 2023

niin & näin on saanut Vuoden tiedelehti -palkinnon. Suomen tiedekustantajien liiton myöntämä palkinto jaettiin Tiedejulkaisemisen päivillä Helsingissä 9.10., ja sen suuruus on 25 000 euroa.

Viisi finalistilehteä ja voittajan valitsi päätöksissään itsenäinen raati. Tänä vuonna raadin muodostivat vapaa tiedetoimittaja Jani Kaaro, dosentti Tapio Nykänen ja dosentti Mia Rönkä, ja sen sihteerinä toimi Suomen tiedekustantajien liiton projektisihteeri, FM Matias Karekallas.

Palkintokriteereissään raati painotti kotimaisten kielten käyttöä, monialaisuutta, ajankohtaisuutta, rakenteen monipuolisuutta sekä keskustelevuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

niin & näin yhdistää filosofian ja filosofisesti orientoituneen tutkimuksen yhteiskunnalliseen keskusteluun luontevasti ja harkitun yleistajuisesti. Monipuolisen ja -alaisen tutkitun tiedon ja punnitun ymmärryksen tuominen yhteiskunnalliseen keskusteluun on välttämätöntä maailmassa, jossa päätöksenteko vaatii erikoistunutta tietämistä ja joka toisaalta henkii vakavaa monikriisiä. niin & näin edistää tätä tavoitetta korkeatasoisesti”, palkintoperusteissa linjataan.

Raati luonnehti lehteä ainutlaatuisen monipuoliseksi tiede-, taide- ja kulttuurijulkaisuksi:

”niin & näin julkaisee filosofiasta ja filosofisesti orientoituneista erityistieteistä korkeatasoista, vertaisarvioitua tutkimusta. Sen kylkeen versoo puheenvuoroja, dialogia, haastatteluita, esseitä, arvioita ja kolumneja, joilla kaikilla on kokonaisuudessa harkittu sijansa. Jäntevyyttä numeroihin tuovat teemat, jotka kokoavat yhteen klassikkofilosofeja, kriittistä ajattelua ja odottamattomia näkökulmia. Erityistä sisältöä lehdessä ovat ammattitaitoiset suomennokset, jotka sisältävät tekstejä laajasti eri aikakausilta. Vuotuiset katsaukset ja esimerkkivastaukset filosofian ja elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeista ilmentävät puolestaan suomalaiselle filosofialle tärkeää traditiota, jossa lukio on nähty hyvin merkittävänä yhteiskunnallisena instituutiona.”

Tieteiden talolla maanantaina 9.10. järjestetyssä iltatilaisuudessa palkinnon vastaanottivat niin & näin -lehden vastaava päätoimittaja Jaakko Belt sekä lehteä julkaisevan Eurooppalaisen filosofian seuran toiminnanjohtaja Essi Syrén:

”Palkinto on arvokas tunnustus pitkäjänteisestä työstä. Otamme sen myös osoituksena siitä, että tiedelehteä on mahdollista tehdä omaehtoisesti ja kollektiivisesti tieteellisyydestä tinkimättä. Lisäksi tunnustus valaa uskoa siihen, että kulttuurilehtimäistäkin sisältöä voi tehdä tieteellisellä otteella juttutyyppien ja tyylilajien ominaispiirteitä kunnioittaen.”


Kuvassa palkintoraadin jäsen, dosentti Mia Rönkä (vas.), EFS:n toiminnanjohtaja Essi Syrén, niin & näin -päätoimittaja Jaakko Belt ja palkintoraadin jäsen, dosentti Tapio Nykänen. Kuva: Matias Karekallas / Suomen tiedekustantajien liitto.

Tiedelehdet toimijoina

Toista kertaa jaetun Vuoden tiedelehti -palkinnon tavoitteena on vahvistaa kotimaisen tiedejulkaisutyön näkyvyyttä ja arvostusta. Suomen tiedekustantajien liitto rahoittaa palkinnon tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla.

Myös palkintoraati toi esiin kotimaisen tiedelehtikentän laajuuden, kunnianhimoisen monitieteisyyden ja toiminnan monipuolisuuden:

”Monet julkaisuista ovat selvästi enemmän kuin lehtiä: kulttuuritoimijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja tietoon ja ymmärtämiseen palolla suhtautuvien ihmisten verkostoja.”

Raati piti niin & näin -lehteä merkittävänä ja laaja-alaisena kulttuuritoimijana, jonka taustalla on intohimoisesti työskentelevä vapaaehtoisten yhteenliittymä. Palkintoperusteissa kiiteltiin lehden uraauurtavaa työtä tieteen ja taiteen yhdistämisessä sekä taustayhteisön aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa. Myös ponnistelut kirjankustantajana, tilaisuuksien järjestäjänä ja Filosofia.fi-portaalin parissa huomioitiin.

Kiitospuheessaan päätoimittaja Belt ja toiminnanjohtaja Syrén omistivat palkinnon kaikille näkymättömän ja pyyteettömän työn tekijöille läpi tiedelehti- ja tiedekustannuskentän. He jakoivat tunnustusta myös neljälle muulle finalistilehdelle: Aikuiskasvatus, Elore, Media & viestintä ja Työelämän tutkimus.

Toimituksen on helppo yhtyä palkintoraadin vetoomukseen:

”Raati toivoo, että korkeatasoisia kotimaisia julkaisuja hyödynnetään laajalti niin tieteessä, mediassa, päätöksenteossa, yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin koulutuksessa. Kotimaisia tiedelehtiä ei olisi olemassa ilman laajaa joukkoa kirjoittajia, toimittajia, arvioijia, taittajia, kuvittajia, vapaaehtoisia, työn rahoittajia – ja lukijoita. Ainakin lukijana kenellä tahansa on mahdollisuus tukea ja mahdollistaa tätä arvokasta työtä.”

Palkittu julkaisu

Laajoista teemanumeroistaan tunnettu, neljästi vuodessa ilmestyvä niin & näin on aiemminkin kerännyt tunnustusta korkeatasoisuudestaan. Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on myöntänyt julkaisulle Vuoden laatulehti -palkinnon vuosina 2017 ja 2021. Lehti on myös saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman Kulttuurilehtien laatupalkinnon vuonna 2010.

Lisäksi lehteä, niin & näin -kirjasarjaa ja Filosofia.fi-verkkoportaalia julkaisevalle Eurooppalaisen filosofian seuralle on myönnetty TSV:n Kordelinin tiedepalkinto vuonna 2018 sekä Suomen tiedekustantajien liiton tunnustuspalkinto vuonna 2013.

Yhteydenotot

niin & näin -päätoimittaja (paatoimittaja@netn.fi):
Jaakko Belt, 040 5926 971

Eurooppalaisen filosofian seuran toiminnanjohtaja:
Essi Syrén, essi.syren@gmail.com

yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset:
Jukka Kangasniemi, jukka.m.kangasniemi@gmail.com, 040 721 4891