Lehti

Tietoa niin & näin -juttuarkistosta

niin & näin -juttuarkistossa on tiedot kaikista niin & näin -lehden numeroista ja lehden kaikista kirjoituksista. Numerot tulevat kokonaisuudessaan ilmaiseksi luettaviksi aina kaksi vuotta julkaisun jälkeen. Vain jokusen kirjoituksen kokoteksti ei tekijänoikeudellisista syistä ole vapaasti saatavilla.

Arkistoa voi selata numeroittain tai hakusanojen ja metatietojen avulla. Hakusanoja etsitään kaikesta lehdessä ilmestyneestä tekstistä. Haun voi lisäksi rajata asiasanan, lehden teeman tai osion, kirjoittajan, kääntäjän, henkilöviittauksen, käsitellyn teoksen ja lehden numeron perusteella.

Lisäksi tekstejä voi etsiä teema-, asia-, henkilö– ja teoshakemistojen avulla. Teemahakemistossa on lueteltu lehdessä julkaistut teemapaketit, ja samasta hakemistosta löytyvät myös lehden vakiopalstat. Asiahakemisto koostuu lehden teksteihin liitetyistä asiasanoista. Teema viittaa yhdessä numerossa ilmestyneeseen teemakokonaisuuteen ja sen sisältämiin teksteihin, asiasana kaikkiin teksteihin, joissa asiaa on käsitelty. Teema ja asiasana voivat olla samanmuotoisia mutta liittyä eri teksteihin. Esimerkiksi numeron 3/2006 teemana on Ympäristöfilosofia, mutta etsimällä asiasanalla ympäristöfilosofia löytää aihetta sivunneet jutut muistakin lehden numeroista .

Henkilöhakemisto muodostuu lehteen kirjoittaneiden, kääntäneiden ja siinä käsiteltyjen ihmisten nimistä. Teoshakemistosta on lehdessä arvostellut tai muuten käsitellyt teokset.

Useimmat kokotekstit on talletettu arkistoon pdf-tiedostoina ja löytyvät kunkin artikkelin sivulta. Kokonaiset lehden numerot voi ladata pdf-tiedostona numeron sivulta. Html-muotoiset kokotekstit on merkitty [HTML]-asiasanalla.

Olemme koonneet erikseen opettajia varten myös valikoiman etenkin filosofian mutta myös joidenkin muiden aineiden opetukseen sopivia tekstejä: Valikoima niin & näin -lehden tekstejä filosofianopetukseen.
 

Arkisto täydentyy ja kehittyy jatkuvasti. Kaikista virheistä pyydetään ilmoittamaan palautelomakkeella. Kaikki muukin palaute on mitä tervetulleinta.

 

niin & näin -lehden arkiston ja sen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat kirjoittajille ja Eurooppalaisen filosofian seura ry:lle.

Arkiston kehittämistä ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen tiedekustantajien liitto sekä Tauno Yliruusin rahasto (Kansan sivistysrahasto). Teknisestä toteutuksesta vastaa Osuuskunta Viestintäverso. Arkistoa ja sen kehitystä koordinoivat Risto Koskensilta ja Juho Rantala.