Lehti

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Eurooppalaisen filosofian seura ry
Y-tunnus: 1052346-2
PL 730, 33101 TAMPERE

Rekisterin nimi

Yhtenäistetty Eurooppalaisen filosofian seura ry:n (EFS) jäsenrekisteri ja niin & näin -lehden tilaajarekisteri.

Lisäksi EFS:llä on rekisteri yritys- ja yhdistysasiakkaistaan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, uusista tuotteista tiedottamiseen sekä markkinointiin.

EFS:n jäsenistön tiedotteet julkaistaan netn.fi-verkkosivulla.

Rekisteröityjen ryhmät

Lehden tilaajat, EFS:n jäsenet sekä yritys- ja yhdistysasiakkaat.

Edellä mainittujen ryhmien lisäksi rekisterissä on tietoja niiltä henkilöiltä, jotka ovat tilanneet kirjoja tai lehden irtonumeroita sähköpostitse tai puhelimitse. Näitä henkilötietoja koskevat samat käsittelysäännöt kuin lehden tilaajien henkilötietoja.

Kuvaus henkilötietoryhmistä

Tilaajarekisteri pitää sisällään etu- ja sukunimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja tiedon käsitellyistä tilauksista. Lisäksi rekisterissä on myös puhelinnumerotiedot, jos asiakas on ne meille toimittanut. Puhelinnumeroa ei kuitenkaan vaadita tai kysytä tilauslomakkeessa.

EFS:n jäseniltä kerätään etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Yritys- ja yhdistysasiakkailta kerätään yhteystiedot sekä mahdollisesti yhteyshenkilön yhteystiedot (puhelin-, osoite- ja sähköpostitiedot).

Tietolähteet

niin & näin -lehden tilaajilta tiedot kerätään lehden tilauksen yhteydessä verkkosivuston sähköisellä tilauslomakkeella, sähköpostitilauksella tai paperisella tilauslomakkeella.

EFS:n jäsenyyden osalta tiedot kerätään sähköisellä tai paperisella lomakkeella. Uudet jäsenet hyväksyy EFS:n hallitus.

Yritys- ja yhdistysasiakkaiden tiedot kerätään asiakkuuden yhteydessä.

Tiedot päivitetään asiakkaan ilmoituksen mukaan.

Vastaanottajaryhmät

Tietoja luovutetaan vain

1) nimi- ja osoitetiedot painolle lehden toimittamista varten.

2) sähköpostiosoite CleverReach-palveluun, jolla hallinnoimme uutiskirjettämme. Sähköpostiosoitetta käytetään niin & näin -kirjojen, -kirja-alennusten sekä tilauskampanjoiden mainostuksessa. CleverReach ei kuitenkaan hyödynnä näitä sähköpostiosoitteita omassa markkinoinnissaan.

3) perintää hoitaville tahoille, jos asiakas on rikkonut toimitusehtoja.

Tietojen luovuttaminen EU-alueen ulkopuolelle

Tietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoja nähtäväksi. Hänellä on myös oikeus vaatia tietojaan poistettavaksi rekisteristä.

Tarkistuspyynnöt: Jukka Kangasniemi (yhteyspäällikkö), jukka.m.kangasniemi(at)gmail.com

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröityneellä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjausta.

Korjauspyynnöt: Jukka Kangasniemi (yhteyspäällikkö), jukka.m.kangasniemi(at)gmail.com

Tietojen säilyttäminen

niin & näin -lehden asiakastietoja säilytetään kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

EFS:n jäsentietoja säilytetään, kunnes jäsen haluaa erota.

Yritys- ja yhdistysasiakkaiden tietoja säilytetään vuosi asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Tietoturva

Tilaaja- ja jäsenrekisteri on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään tietokoneelle, joka on suojattu palomuurilla sekä järjestelmän omalla salauksella. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttöjärjestelmän salasanaa sekä järjestelmän omaa salasanaa. Tietokone sijaitsee lukitussa tilassa.

Lisäyksiä ja tarkennuksia

EFS:n jäsenet eivät ole automaattisesti niin & näin -lehden tilaajia, eivätkä niin & näin -lehden tilaajat EFS:n jäseniä. EFS:n jäsenyyttä on haettava erikseen, ja yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

niin & näin -kirjojen sekä niin & näin -lehden irtonumeroiden tilaukset hoidetaan ensisijaisesti Kirjavälityksen alaisen verkkokaupan avulla. Kirja- ja irtonumerotilausasiakkaiden henkilötiedoista ainoastaan sähköpostiosoite siirretään Kirjavälityksen palvelusta uutiskirjettä varten CleverReach-palvelun alaiselle sähköpostilistalle. Sähköpostitse tai puhelimitse tilattujen kirjojen tapauksessa henkilötiedot tallennetaan EFS:n järjestelmään toimitusta ja laskutusta varten. Näitä henkilötietoja koskevat samat käsittelysäännöt kuin niin & näin -lehden tilaajien tietoja.

Maksuehdot

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

www.paytrail.com

———————————

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com