Kirjat

Kirjat

energia_ja_kokemus-web
Antti Salminen, Tere Vadén

Energia ja kokemus

Öljy on modernin kokemuksen musta sydän. Fossiiliset polttoaineet mahdollistivat modernin elämän 150 vuoden ajan. Se oli poikkeustila, jota erehdyttiin pitämään normaalina. Fossiilinen mahti jäi sokeaan pisteeseen.

Kun öljy ehtyy, alkaa ennennäkemätön ja arvaamaton taipale. Avautuu kauhistava, toiveita herättävä ja tuntematon maisema. Vaikka aavistamme tilanteen tieteellisesti ja laskennallisesti, sen filosofista merkitystä ei ole kysytty. Miten elettäisiin, jos energia olisi samanaikaisesti kouriintuntuvinta ja aineettominta, sisäisintä ja vierainta, luovinta ja tuhoavinta?

Energia ja kokemus luo energian filosofiaa ja parantaa öljyn tajua hetkenä, jolloin fossiilikapitalismin ajattelun viimeiset askeleet ovat samalla jälkifossiilisen tulevaisuuden ensimmäisiä.

PAINOS LOPPUUNMYYTY, TEOS VAPAASTI SAATAVILLA
PDF-versio / Epub-versio

***

niin & näin -kirjoissa ovat ilmestyneet myös trilogian toinen ja kolmas osa Elo ja anergia (2018) ja Merkitys ja ala-aine (2024).

***

Teoksen taustoista

Antti Salminen ja Tere Vadén keskustelevat teoksesta julkaisutilaisuudessa 25.4.2013. Katso video.

”Kalevalaisessa kansanrunoudessa nimellä ”synty” kuvataan ihmisjoukon kollektiivista ei-propositionaalista tietoa oman elämäntapansa merkitysperustoista. Usein ei-teollisessa elämässä merkitysperusta ei olekaan erillään aineellisen toimeentulon maailmasta: käyttöesineet ovat kauniita ja kauneus on tarkoituksenmukaista. Teollista sivilisaatiota taas on kuvattu arvojen ja välineiden, keinojen ja päämäärien erottelijana, joka laskevalla järjellään ottaa irti kaiken, minkä saa, tietämättä varsinaisesti, miksi tai mitä varten.”

Tere Vadén, ”EROEI-fantasia eli kysymyksiä tulevaisuuden filosofeille” niin & näin 4/09

”Loppulama tarkoittaa, että nyt meneillään ei ole tavanomainen kapitalismin notkahdus, jota silloin tällöin tarvitaan markkinoita uudelleenjärjestelemään. Nyt on alkanut pitkä ja ankara lama, jonka seurauksena tuntemamme kapitalismi ja kulutusyhteiskunta muuttuvat joksikin muuksi.”

Tere Vadén, ”Loppulama – määritelmä ja seurauksia” (2011)

 

Julkaisuvuosi: 2013
Sivumäärä: 220
ISBN: ISBN 978-952-5503-75-3