Kirjat

Kirjat

filosofianopetus-ja-pedagoginen-filosofia-etukansi
Tuukka Tomperi

Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia

Filosofian anti opetuksessa ja kasvatuksessa on herättänyt kasvavaa kiinnostusta 2000-luvulla. Suomessa filosofiaa on ehdotettu peruskoulunkin oppiaineeksi ja uusin lukion tuntijako tuplasi filosofian pakolliset kurssit kahteen. Eri puolilla maailmaa lasten ja nuorten pedagogisen filosofoinnin harrastus on vilkastunut niin perinteisissä kuin uusissa muodoissa.

Ajankohtainen tutkimus on ensimmäinen filosofian oppiainetta käsittelevä suomalainen väitöskirja. Samalla se silloittaa pedagogisen filosofoinnin ja lukio-opetuksen kuilua, joka on säilynyt varsin laveana. Luodessaan kokonaiskuvaa filosofiasta oppiaineena kirja johdattaa pohtimaan kriittisesti, mitä filosofianopetus oikeastaan on ja millaisista lähtökohdista se voisi toteuttaa suuret kasvatukselliset lupauksensa. Teos sisältää myös laajan katsauksen filosofian oppiaineen historiaan suomalaisessa lukiossa.

Teos on itsenäinen kokonaisuus ja luettavissa erillisteoksena, mutta se toimii samalla Tomperin väitöskirjan koostavana yhteenvetona. Väitöstutkimukseen kuuluu tämän koostavan erillisteoksen lisäksi seitsemän aiemmin ilmestynyttä artikkelia. Artikkelit on julkaistu uudelleen verkossa omana kokoelmanaan:
netn.fi/kirjat/filosofianopetus-artikkelit

Kirjoittaja: Tuukka Tomperi, tutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. 

37 € (kestotilaajille –25%)
Sähkökirja 24,85 €

 

Arvioita ja keskustelua teoksesta

Aki Petteri Lehtinen, Ajattelu kasvaa opetuksessa (Yliopisto 6/2017)

Elina Kirvesniemi, Lukion filosofian opetus on murroksessa (Yle.fi 29.8.2017)

Pekka Wahlstedt, Filosofialla on annettavaa jokaiselle (Aikalainen 24.5.2018)

Julkaisuvuosi: 2017
ISBN: 978-952-7189-15-3 (nid.)
978-952-7189-16-0 (sähkök.)