Kirjat

Kirjat

Ajattelun_aiheita_kansi
Jussi Backman, Miikka Luoto

Heidegger – Ajattelun aiheita

LOPPUUNMYYTY

Saatavana ilmaisena pdf-tiedostona!

”Outoa tässä olemisen ajattelussa on sen yksinkertaisuus”. Näin totesi Martin Heidegger omasta työstään. Heidegger – Ajattelun aiheita kokoaa suomalaisten tutkijoiden kirjoituksia Heideggerin avaamilla poluilla.

Kokoelma piirtää Heideggerin haastavasta ja syvällisestä ajattelusta rikkaan ja moni-ilmeisen kuvan, joka soveltuu niin tutkijoiden kuin filosofian harrastajienkin käyttöön. Teos on ensimmäinen kattava kokoelma suomalaista Heidegger-tutkimusta. Kirja sisältää myös toimittajien johdatuksen Heideggeriin ja katsauksen aiheen historiaan Suomessa.

LOPPUUNMYYTY

Sisällys

9 Miika Luoto & Jussi Backman, Johdannoksi ajattelun aiheisiin
46 Jussi Backman, Heidegger Suomessa

Osa I

62 Jussi Backman, Omaisuus ja elämä
81 Pajari Räsänen, Tiessäänolo Paikallaolon tapana – ”Kielikuvan” tällä puolen
98 Jari Kauppinen, Olemisen ja ajan lacuna?
108 Janne Kurki, Ajattelun alussa – Saman ja toisen välissä Nikomakhoksen etiikan VI kirjassa

Osa II

122 Esa Kirkkopelto, Zwischen – Heidegger Kantin ja Hölderlinin välissä
137 Heikki Ikäheimo, Heidegger, Hegel ja meidän aikamme
156 Susanna Lindberg, Nietzschen elämä ja Heideggerin oleminen
177 Pekka Toikka, Kokemuksesta ja elämyksestä

Osa III

192 Juha Himanka, Mitä kuuluu asiaan? Husserl Heideggerin taustalla
201 Leila Haaparanta, Carnapin ja Heideggerin kiista
213 Sami Pihlström, Heidegger-reseptio suomalaisen analyyttisen filosofian perinteessä
236 Markku Koivusalo, Ajattelun oppiminen

Osa IV

260 Marko Gylén, Taideteoksen kieleen tuomisen ongelmasta
278 Sami Santanen, Runouden pohjavirta – Heidegger ja Hölderlin
302 Leena Kaunonen, Veden läpi hohtava kirjain: Martin Heideggerin fenomenologinen logos ja olemassaolon kysymysten uudelleen asettaminen Eeva-Liisa Mannerin Fahrenheit 121:ssa

Osa V

320 Miika Luoto, Heideggerin kysymys alkuperästä
340 Pekka Passinmäki, Arkkitehtuuri ja olevan avautuminen
349 Lauri Siisiäinen, Heidegger, Wagner ja musiikin uhka

Osa VI

364 Leena Kakkori, Zollikon-seminaarit ja Oleminen ja aika
372 Ari Hirvonen, Heidegger oikeuden edessä
392 Tere Vadén, Heidegger ja etiikka: Muotoa vai sisältöä?
406 Lähteet Heideggerin teoksissa
413 Suomalaista Heidegger-kirjallisuutta
443 Heideggerin elämä ja teokset vuosilukuna
446 Kokoelman kirjoittajat

 

Julkaisuvuosi: 2006
Sivumäärä: 451
ISBN: 952-5503-19-4 (nid.)
978-952-5503-66-1 (pdf)