Kirjat

Kirjat

ihmisen_maailma_kansi_140x215_markkinointi
Sami Pihlström

Ihmisen maailma

Esseitä humanismista, totuudesta ja ajattelun tilasta

Ihmisen maailma on väistämättä ihmisen. Vaikka ihminen ei olekaan luonnosta erillinen olio, hän elää väkisinkin arvojen ja normien maailmassa, ja siksi hänellä on myös vastuu suhteestaan muihin olentoihin. Sami Pihlström (s. 1969) puolustaa Ihmisen maailma -kirjassaan Kantiin ja pragmatismiin perustuvaa itsekriittistä humanismia, joka pystyy suhtautumaan painaviin kysymyksiin niin vakavasti kuin ne ansaitsevat ja puolustautumaan totuudenjälkeistä positiivisuuspuhetta vastaan.

Sami Pihlström toimii uskonnonfilosofian professorina Helsingin yliopistossa. Hänen suomenkielisiä teoksiaan ovat muun muassa Usko, järki ja ihminen (2001), Uskonto ja elämän merkitys (2010) sekä Ota elämä vakavasti (2018). niin & näin -kirjat on aiemmin julkaissut hänen kirjansa Elämän ongelma (2010).

29,00 € (kestotilaajalle –25%)
Sähkökirja 12,95€

Arvioita ja keskustelua teoksesta

Kari Heino, Ihminen on väistämättä humanisti eikä mistään tule mitään ilman normeja. Kulttuuritoimitus 18.2.2022.

 

Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 277
ISBN: 978-952-7189-83-2
978-952-7189-84-9 (sähkök.)