Kirjat

Kirjat

vayrynen-kansi
Kari Väyrynen

Ympäristöfilosofian historia

Maaäitimyytistä Marxiin

LOPPUUNMYYTY

Saatavana ilmaisena pdf-tiedostona!

Ympäristökysymys on herättänyt kasvavaa filosofista kiinnostusta 1960-luvulta lähtien. Ympäristöongelmien tarkastelu sekä kysymys ihmisen suhteesta ympäristöönsä synnyttivät uuden suuntauksen, ympäristöfilosofian. Samankaltaisia kysymyksiä on kuitenkin pohdittu kautta aikojen. Siksi ympäristöfilosofinen tutkimus ei saa unohtaa historiallista taustaansa.

Kari Väyrysen teos Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin kokoaa yhteen luontoa ja luontosuhteita koskevaa ajattelua esihistorialliselta ajalta 1800-luvun lopulle asti. Kirja on ensimmäinen systemaattinen suomenkielinen luontokäsitysten kartoitus. Väyrynen liittää luontokäsitykset aikansa tuotannolliseen ja yhteiskunnalliseen taustaan ja osoittaa tietoisuuden ympäristösuhteiden ongelmista olleen jo pitkään tärkeä osa kulttuurista itseymmärrystämme.

Dosentti Kari Väyrynen toimii filosofian lehtorina Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusalojaan ovat filosofian historia, erityisesti antiikki ja saksalainen idealismi, kasvatusfilosofia ja ympäristöfilosofia.

LOPPUUNMYYTY

 

Julkaisuvuosi: 2006
Sivumäärä: 426
ISBN: 952-5503-20-8 (nid.)
978-952-5503-63-0 (pdf)