Kirjat

Kirjat

kuva_ja_ajatus_kansi_web
Fredrik Lång

Kuva ja ajatus

Suomenruotsalainen Fredrik Lång (s. 1947) on arvostettu kirjailija ja terävä aikalaiskriitikko. Sanataiteen lisäksi Lång on laatinut väitöskirjan filosofiasta. Hänen ei-fiktiivinen pääteoksensa Kuva ja ajatus (Bild och tanke, 1999) pohtii visuaalisia teoksia eri aikakausien ja yhteiskuntien merkitysten kantajina.

Lång johdattaa lukijat muinaisuudesta renessansseitse modernismiin. Hän lukee yhtä tarkasti tekstejä kuin katsoo maalauksia ja veistoksia. Syyniin pääsevät niin Giotto kuin Duchamp, keskustelukumppaneiksi niin Aristoteles kuin Cusanus. Pohditaan antiikin sisintä, kristillisyyden ydintä ja porvarillisuuden syntyä.

On yksi asia todeta niin kuin Lång toteaa. ”Kunkin ajan olennaisin kuvamuotoinen taide tuo esille syvimmän mahdollisen ymmärryksen ajastaan.” Toinen asia on kyetä hänen tapaansa myös tulkitsemaan sitä viitseliäästi ja palkitsevasti.

19,90 € (kestotilaajille –25%)

”Långille taide edustaa kunkin aikakauden olennaisuuksia ja auttaa ymmärtämään kulloisenkin ajan henkeä. […] Hänen monitahoinen ajattelunsa rakentaa laajoja ajatuskaaria antiikin ja meidän aikamme välille. Kirja auttaa ymmärtämään muinaista kulttuuria ja myös meidän postmodernismin jälkeistä aikaamme.”
– Markku Laitakari, Agricola 16/x/17

”Långille taidehistoria ei ole pelkkää teoshistoriaa vaan ihmisen syvimmän ymmärryksen osoitin. Taide kertoo ajastaan, antaa tietoa. […] Teos tarjoaa hyviä ajattelun aiheita tämänhetkisenkin poliittisen tilanteen tarkasteluun. […] Havainnointi ajattelun historiallisista muutoksista on Långin kirjan parasta antia.”
– Virpi Alanen, Kritiikin Uutiset 6/x/17.

Långin lukeneisuus ja filosofinen täsmällisyys yhdistettynä aiheen kiinnostavuuteen ja teoksen moraaliseen painoarvoon tekee Kuvasta ja ajatuksesta yhden kotimaisen tietokirjallisuuden tärkeimmistä teoksista. Samankaltaista historiallisten kehityskulkujen hahmottelua tulee tätä nykyä harvoin vastaan.
– Markku Nivalainen, Maailmankirjat 31/i/18

(Bild och tanke, 1999)
Kääntäjä(t): Jarkko S. Tuusvuori
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 277
ISBN: 978-952-7189-17-7 (nid.)