Kirjat

Kirjat

maailman-tarkein-tehtava_kansi
Toim. Tuomas Tervasmäki, Olli-Jukka Jokisaari, Katri Jurvakainen, Johanna Kallio, Jani Pulkki, Pasi Takkinen, Arto Tammenoksa, Jan Varpanen

Maailman tärkein tehtävä

Maailman tärkein tehtävä on juhlakirja kasvatustieteen professori Veli-Matti Värrille hänen jäädessään eläkkeelle Tampereen yliopistosta. Teos koostuu kollegoiden, opiskelijoiden ja ystävien esseistä ja taiteesta, jotka on koottu yhteen Värrin elämäntyön kunnioittamiseksi. Kirja kommentoi Värrin kasvatusajattelun teemoja ja jatkaa niiden kehittelyä uusiin suuntiin.

Kirjoittajat ovat paitsi Värrin kollegoita, myös suomalaisen kasvatustieteen ja -filosofian merkittäviä edustajia. Kirja tarjoaa laajan kattauksen kotimaisen kasvatusajattelun painavia ja ajankohtaisia aiheita. Teos soveltuu kasvatuksen asiantuntijoille, kasvatusalan ammattilaisille, oppimateriaaliksi kasvatustieteen opiskelijoille sekä kaikille kasvatusfilosofisista kysymyksistä kiinnostuneille.

Lataa teos tästä (pdf)

 

SISÄLLYS

Aluksi

1. Tuomas Tervasmäki, Jani Pulkki ja Olli-Jukka Jokisaari, Kasvatusfilosofin jalanjäljillä 11

Hyvä kasvatus

2. Tuukka Tomperi, Dialogisuuden ajankohtaisuus: kasvatuksen teoria ja pedagogisen filosofoinnin käytäntö 30

3. Timo Purjo, Mitä on hyvä kasvatus? 51

4. Tero Autio, Veli-Matti ja ’vaikein haaste joka ihmiselle voidaan antaa’ 68

5. Markku Niinivirta, Ihmiskäsitys ja käytännöllinen viisaus ihmistyössä 85

6. Jarmo Toiskallio, Toimintakyky, mysteeri, pyhyys 99

Psykokapitalismin haasteesta

7. Jani Pulkki ja Tuomas Tervasmäki, Mitä (ympäristö)kasvattajan on hyvä tietää psykokapitalismista? 118

8. Olli-Jukka Jokisaari, Sosiaalinen kuvittelu psykokapitalistisessa tuotemaailmassa 138

9. Antti Saari ja Katri Jurvakainen Siniseen kiedottu: Halun kultivointi itsekasvatuksellisena tehtävänä 152

Kasvattaja ekokriisin edessä

10. Hannu L. T. Heikkinen, Kohti kestävää toivoa 166

11. Tomi Kiilakoski, Vastuuttomia heittiöitä ja utopioita paremmasta. Ilmastokriisin sukupolvivaikutuksia 175

12. Arto O. Salonen, Aineettomilla vaurauksilla planetaaristen kriisien kimppuun 188

13. Eero Ropo, Kestävä kehitys opetussuunnitelman tavoitteena: Kasvatuksellisen transformaation mahdollisuuksista kouluopetuksessa 203

14. Sami Keto, Enemmän kuin ihmisen maailma: Miksi ja miten muunlajiset päästetään osaksi sosiaalista yhteisöä? 223

15. Raisa Foster, Taide kokonaisen maailmasuhteen elvyttäjänä 239

16. Rebecca Martusewicz, On Friendship, Activism, and Pedagogies of Responsibility 251

Filosofian peruskysymyksistä

17. Lauri Mehtonen, Kantin vastauksesta kysymykseen ”Mitä on valistus?”. Sen lähi- ja ohiluentaa 266

18. Olli-Pekka Moisio, Karl Marx muistamisesta 280

19. Rauno Huttunen ja Leena Kakkori, Totuuden korrespondenssiteoria ja Heideggerin hermeneuttinen totuuskäsitys laadullisen tutkimuksen pätevyyden arvioinnissa 294

Ihmisyydestä

20. Vesa Jaaksi, Kasvatus ja ihmisen tehtävä 312

21. Marikki Arnkil, Maailmassa on kuitenkin vielä niin paljon hyvää 329

Lopuksi

22. Risto Ahti, Tiedemies ja runoilija 335

Kirjoittajat ja taiteilijat 338

Kiitokset 340

 

Toimittaja(t): Tuomas Tervasmäki, Olli-Jukka Jokisaari, Katri Jurvakainen, Johanna Kallio, Jani Pulkki, Pasi Takkinen, Arto Tammenoksa, Jan Varpanen
Julkaisuvuosi: 2022
Sivumäärä: 340
ISBN: 978-952-7189-98-6
978-952-7189-99-3 (sähkök.)