Kirjat

Kirjat

maailmahenki_pohjolassa
Lauri Kallio

Maailmanhenki Pohjolassa

Snellman, Hegel ja hegeliläiset

Johan Vilhelm Snellman (1806–1881) tunnetaan valtiomiehenä, sanomalehtimiehenä ja kansallisena herättäjänä, mutta hänen filosofiansa on usein jäänyt hänen yhteiskunnallisen vaikutuksensa varjoon.

Maailmanhenki Pohjolassa piirtää yleiskuvan Snellmanin ja hänen esikuvansa G. W. F. Hegelin (1770–1831) filosofiasta. Se toimii johdantoteoksena heidän ajatteluunsa ja kertoo samalla 1800-luvun Suomen henkisen elämän kansainvälisyydestä. Maailmanhenki Pohjolassa selittää, miten Snellman Hegelin ajattelua käytti ja tulkitsi, ja korostaa, millaisissa asioissa Snellman teki pesäeron sekä Hegeliin että maineikkaisiin hegeliläisiin kuten Ludwig Feuerbachiin ja David Friedrich Straussiin. Maailmanhenki Pohjolassa on perusteos suomalaisesta filosofiasta ja Suomen kulttuurihistoriasta kiinnostuneille.

29 € (kestotilaajille –25 %)
Sähkökirja 18,95 €

Arvioita ja keskustelua teoksesta

Ville Hytönen, …juuri sitä mitä on itsessään. Kaltio 3/2021.

Juha Drufva, Maailmanhenki liikkui täällä Pohjan perillä kauan ennen EU:ta. Kansan Uutiset 29.7.2021.

Savon Sanomat, Snellman oli esimerkillinen hegeliläinen luodessaan sivistyksellä uutta valtiota. 21.4.2021.

Osmo Pekonen, Maailmanhenki johtaa historian kulkua… Karjalainen 30.6.2021.

Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 219
ISBN: 978-952-7189-73-3
978-952-7189-74-0 (sähkök.)