Kirjat

Kirjat

mita_on_metafysiikka_kansi
Martin Heidegger

Mitä on metafysiikka?

LOPPUUNMYYTY

Mitä on metafysiikka? uumoilee ei-mitään. Luennossaan (1929) Heidegger osoittaa, että tieteellinen ajattelu on sulkenut ei-minkään ulkopuolelleen, mutta tarvitsee sitä aivan kuten ihminen, joka pyrkii kuulemaan olemisen äänen. Ei-minkään kysymys avaa niin ikään mahdollisuuden selvittää ja ylittää metafysiikan olemus.

Heidegger palasi luentoonsa palaamasta päästyään ja kirjoitti siihen jälkisanat (1943) ja esipuheen (1949). Eri aikoina kirjoitetut täydennykset auttavat ymmärtämään Heideggerin ajattelukausien yhteyksiä ja eroja. Teos lyhyt, vaikutushistoria pitkä: Heideggerin luento muovasi ratkaisevasti ranskalaista eksistentialismia ja kiilasi Heideggerin lopullisesti erilleen analyyttisesta filosofiasta. Ei-minkään outo kysymys säilyy poleemisena ja ratkeamattomana.

LOPPUUNMYYTY

Mitä on metafysiikka? on filosofian tärkeä klassikko, jonka pieni ja pippurinen kustantamo niin & näin on saattanut kunnianarvoisesti suomen kielelle.”
– Hannu Waarala, Keskisuomalainen

Sisällys

Johdanto: Paluu metafysiikan perustalle

Mitä on metafysiikka?
  Metafysiikkakysymyksen aukaiseminen
  Kysymyksen kehittely
  Vastaus kysymykseen

Jälkisana

Heideggerin huomautukset

(Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, 1929/1930)
Kääntäjä(t): Antti Salminen
Julkaisuvuosi: 2010
Sivumäärä: 72
ISBN: 978-952-5503-49-4