Kirjat

Kirjat

2345_Otsikko_uusiksiRGB
Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén

Otsikko uusiksi

LOPPUUNMYYTY

Saatavana ilmaisena pdf-tiedostona!

Taiteellisen tutkimuksen perusteet ovat muotoutumassa. Tilanne, jossa taiteellisen tutkimuksen luonne, menetelmät ja tavoitteet ovat vielä epäselviä, on riski ja mahdollisuus.

Tekijät väittävät, että jokapäiväinen tahmea ja takeltelevakin itsemäärittely on välttämätöntä. Tarvitaan halua yrittää ja erehtyä, kaatua ja nousta uudelleen, ja erityisesti kykyä nauttia koko prosessista.

Kirjoittajat haluavat puhua metodologisen yltäkylläisyyden, suvaitsevaisuuden ja avoimen tutkimuskulttuurin puolesta. Suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus luonnehtivat laadullisesti korkeatasoista tutkimusta. Niitä tarvitaan myös taiteelliseen tutkimukseen liittyvän kokemuksellisuuden esiinsaattamiseen. Menetelmällisellä monimuotoisuudella ja kokemuksellisuudella on seurauksensa taiteellisen tutkimuksen käytäntöjen, luotettavuuden ja arvioinnin kannalta. Näin taiteellinen tutkimus voi avata latua myös keskustelulle ihmistieteiden laadusta ylipäätänsä.

[Vuonna 2003] Mika Hannula toimii Kuvataideakatemian rehtorina, Juha Suoranta kasvatustieteen professorina Lapin yliopistossa ja Tere Vadén hypermedian professorina Tampereen yliopistossa.

LOPPUUNMYYTY

 

Julkaisuvuosi: 2003
Sivumäärä: 100
ISBN: 952-5503-03-8 (nid.)
978-952-5503-72-2 (pdf)