Kirjat

Kirjat

Painolaatuinen kansikuva (jpg)
Eenariina Hämäläinen

Sata vuotta katsomuskamppailua

Yhteinen etiikan opetus suomalaisessa koulukeskustelussa

Hyvän ja pahan, oikean ja väärän pohtiminen on keskeinen osa kasvatusta. Suomessa on väitelty viimeksi kuluneiden sadan vuoden aikana kuitenkin useaan otteeseen siitä, pitäisikö etiikkaa opettaa yleissivistävässä koulussa katsomusryhmittäin eriytetysti vai kaikille oppilaille yhteisesti. Etiikkaa ehdotettiin kaikille yhteiseksi oppiaineeksi koululakien säätämisen yhteydessä 1920-luvulla, peruskoulu-uudistuksessa 1960-luvulla, lukion tuntijakouudistuksessa 1990-luvulla ja peruskoulun tuntijakouudistuksessa 2010-luvulla. Ehdotus herätti kaikissa vaiheissa laajan julkisen keskustelun, mutta se ei mennyt kertaakaan läpi. Miksi etiikkaa on ehdotettu kaikille yhteiseksi oppiaineeksi ja millaisin puhetavoin ja perusteluin sitä on vastustettu?

Eenariina Hämäläisen perusteellinen teos selvittää näiden debattien historian. Väitöskirja on ensimmäinen systemaattinen tutkimus etiikan opetuksesta käydyn katsomus- ja koulutuspoliittisen keskustelun vaiheista.

Lataa teos tästä (pdf): Hämäläinen, Sata vuotta katsomuskamppailua

Sivumäärä: 431
ISBN: 978-952-7478-23-3 (nid.)
978-952-7478-24-0 (sähkök.)