Kirjat

Kirjat

sokrates_koulussa_kansi
Hannu Juuso, Tuukka Tomperi

Sokrates koulussa

Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa

Jos Sokrates astuisi tänään suomalaiseen kouluun, hän tuskin tulisi luokkaan tentatakseen lukuläksyjä. Hän kuuntelisi, esittäisi kysymyksiä ja osallistuisi vuoropuheluun. Filosofialla on monipolvinen historiansa, mutta Sokrates haluaisi ajattelua tässä ja nyt. Kaiken ajattelemista, myös ajattelun itsensä ajattelemista. Se on lasten ja nuorten filosofoinnin ydin. Lapsuudella ja filosofialla on hyvin läheinen ydin.

Tämä kirja tarjoaa sekä käytännöllisiä että taustoittavia näkökulmia kouluopetukseen ajattelun ja dialogin tilana. Miten luokkahuoneet voivat tulla avoimen, luovan, kriittisen ja ennen kaikkea yhteisen ajattelun paikoiksi? Mitä tämä opettajalta ja opetuksen suunnittelulta edellyttää? Millainen on dialoginen ja kyselevä opetustapa? Artikkelit antavat uusia eväitä kaikille ajatteluvalmiuksien kehittämisestä ja tutkivasta oppimisesta kiinnostuneille opettajille. Kirjoittajat ovat alan johtavia kansainvälisiä ja suomalaisia asiantuntijoita.

Katso näyte kirjasta (PDF).

19,90 € (kestotilaajille –25 %)

 

Sisällysluettelo

Saate lukijalle

Tuukka Tomperi: Johdanto. Kasvatus, pedagoginen filosofia ja filosofianopetus

Aihepiirissä Suomessa ilmestynyttä kirjallisuutta

I
Filosofia vapauden kouluna – UNESCO-raportti filosofianopetuksen kansainvälisestä tilanteesta

1. Filosofisten käytäntöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa
2. Ehdotuksia filosofianopetuksen tehostamiseksi toisen asteen koulutuksessa

II
Matthew Lipman, lasten filosofointi ja demokraattinen koulu

3. Hannu Juuso: Ajatteleva koulu – Matthew Lipman ja P4C

III
Muuttuva lapsuus

4. Ann Margaret Sharp: Postmoderni lapsi
5. Walter Kohan & David Kennedy: Aiōn

IV
Sokrates, sokraattinen traditio ja dialoginen opetus

6. Robert Fisher: Sokraattinen opettaminen
7. Eero Salmenkivi: Sokraattinen kysely
8. Jussi Kotkavirta: Sokrates, Platon ja filosofian suhde arkiajatteluun
9. Karel van der Leeuw: Sokraattinen keskustelu: Johdatus Leonard Nelsonin metodiin
10. Rauno Huttunen: Dialogiopetuksen filosofia
11. Timo Laine: Filosofiaa dialogisissa suhteissa

V
Lasten ja nuorten filosofia koulussa: lähtökohtia ja menetelmiä

12. Félix García Moriyón: Filosofisesta ajattelusta ja filosofianopetuksen tutkimisesta
13. Philip Cam: Filosofian opetussuunnitelman lähtökohtia
14. Kari Väyrynen: Elämyksellisyys filosofian opettamisessa
15. Eugenio Echeverría: Onko lasten kanssa filosofoiminen mahdollista?
16. Oscar Brenifier: Filosofointia koulun alaluokilla
17. Bo Malmhester: Filosofian opettaminen filosofisissa työpajoissa

 

Toimittaja(t): Hannu Juuso, Tuukka Tomperi
Julkaisuvuosi: 2008
Sivumäärä: 384
ISBN: 978-952-5503-31-9