Harmaalla alueella – Autoetnografia kestävyysasiantuntijuuden teknologiasuhteesta

Elämäntapamme kiireellisesti tarvitsema kestävyysmurros tulee kyseenalaistamaan yhä useamman työn keinot ja päämäärät. Myös kestävyyttä edistävien asiantuntijoiden tulee pohtia, ovatko heidän käyttämänsä teknologiat osa ekokriisin ratkaisua vai ongelmaa. Vallitsevien teknologisten toimintatapojen kyseenalaistaminen on kuitenkin vaikeaa sekä ajattelussa että keskusteluissa mutta eritoten käytännössä. Tässä autoetnografiassa kartoitamme kestävyysasiantuntijuuden teknologiasuhdetta toimijuuden, käytännön ja maailmankuvan osa-alueilla. Hahmottelemme lisäksi kolme kestävyysasiantuntijuuden … Lue lisää