(Lasten) pedagoginen filosofia – kasvatuksen historiallinen mahdollisuus – Kirjallisuusluettelo

  Ariès, Philippe, Centuries of Childhood (L’Enfant et la vie familial sous l’Ancien Régime, 1960). Käänt. Robert Baldick. Penguin Books, Harmondsworth 1973. Aristoteles, Nikomakhoksen Etiikka. Suom. ja toim. Simo Knuuttila. Gaudeamus, Helsinki 1989. Aristoteles, Politiikka. Suom. ja toim. Aarne M. Anttila. Gaudeamus, Helsinki 1991. Blatt, Moshe & Kohlberg, Lawrence, Effects of classroom discussions upon children’s … Lue lisää

Koulunuudistus: Filosofia, uskonto ja elämänkatsomustieto – Lisätietoa, verkkosivuja ja kirjallisuutta

takaisin teemapaketin pääsivulle   Verkkosivuja Perusopetuksen tuntijakouudistushttp://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/perusopetus/index.html Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistushttp://www.oph.fi/ops2016 Lukiokoulutuksen kehittäminenhttp://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/lukiokoulutus/index.html Nykyiset opetussuunnitelmathttp://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus   * Eurydice. Education Systems in Europe (European Comission)http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ Norjan opetussuunnitelma (englanniksi)http://www.udir.no/Stottemeny/English/Curriculum-in-English/_english/Curricula-in-English/ (Suora latauslinkki) Ruotsin opetussuunnitelmahttp://www.skolverket.se/publikationer?id=2575(Suora latauslinkki) Tanskan opetussuunnitelmahttp://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Kristendomskundskab(Suora latauslinkki) (Eri maiden oppiaineista ja opetussuunnitelmista on etsittävä ajantasainen ja tarkka tietoa kunkin maan koulutushallinnon tai opetusministeriön verkkosivuilta.) * Filosofian ja … Lue lisää

Poplistat 1–19

Nämä listat ilmestyivät painetussa lehdessä. Ks. numeron verkkoekstroista lisää listoja: Lisää poplistoja (listat 20–29) Lisää poplistoja ii (listat 30–39) Lisää poplistoja iii (listat 40–51) Lisää poplistoja iv (listat 52–68) Lisää poplistoja v (listat 69–88) Lisää poplistoja vi (listat 89–100)