Vandalismia vai luokkataistelua? Tradition ristiriitainen merkitys Weimarin tasavallan alkuvuosien poliittisissa ja kulttuurisissa mullistuksissa

Vuotta 1918 ja sitä seuranneita vuosia voi monessa mielessä kutsua saksalaisen kulttuurin hulluiksi vuosiksi. Ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat inhimilliset menetykset sekä taloudelliset ja kulttuuriset vaikutukset aiheuttivat kuohuntaa, joka lopulta johti vallankumoukseen marraskuussa 1918. Saksan yhteiskuntajärjestys muuttui keisarikunnasta perustuslailliseksi tasavallaksi, jonka ensimmäiset vuodet olivat sisä- ja ulkopoliittisesti sekä taloudellisesti räjähdysherkkiä. Yhteiskunnalliset muutokset politisoivat myös saksalaista taidekenttää ja kärjistivät taiteilijoiden … Lue lisää