Epäsuorasta kommunikaatiosta, suoraan – Søren Kierkegaardin kommunikaation teoria ja käytäntö

Tanskalaisajattelija Søren Kierkegaardia (1813–1855) ei varsinaisesti tunneta kommunikaation teoreetikkona, vaikka hän hahmotteleekin tuotannossaan toistuvasti ajatusta epäsuorasta kommunikaatiosta. Hajanaisten huomioiden ohella Kierkegaard kirjoitti kuitenkin luentorungon kommunikaatioteoriasta. Toisen merkityksensä epäsuora kommunikaatio saa Kierkegaardin julkaisustrategiana. Kierkegaardilta on löydettävissä kommunikaation teoria ja käytäntö, vaikka hän pyrkiikin häivyttämään osan jälkimmäisestä. Lue lisää…