Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta

Klassisen pragmatismin perinteestä ponnistavalla transaktion käsitteellä viittataan organismin ja ympäristön keskinäissuhteisiin, joissa osapuolet ovat tekemisissä toinen toistaan muuttaen ja muuttuen. Tämä eroaa selvästi interaktiosta ymmärrettynä kahden eri osapuolen vuorovaikutuksena, jossa kumpikin säilyttää ominaisluonteensa. Transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta ihmismielen ymmärretään kehittyvän relationaalisesti, jatkuvissa organismi–ympäristö-transaktioissa, keskeisinä elementteinään muuttuva yhteisö ja kehittyvä kulttuuri. Miltei vastakkaista kantaa edustaa nativistinen naturalismi, … Lue lisää

From the Embodied Mind to Incorporated Objects – Interview with Giovanna Colombetti

Enactivism understands the mind as a result of interaction between a living organism and its environment. Human cognition and emotions are also based on an active relationship with the world and its objects. Philosopher of cognitive sciences, Professor Giovanna Colombetti, illustrates that clothes can become a part of the lived body, and a musician and … Lue lisää

Maailmaan ulottuva minuus

Mielenfilosofia on perinteisesti määritellyt mielen rajoittuvan pään sisälle – tarkemmin sanottuna aivoihin. Viime vuosikymmeninä suurta kiinnostusta herättäneet laajentuneen ja ruumiillisen mielen teoriat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet aivokeskeisen ajattelutavan. Niissä mieli pohjautuu aivotoiminnan lisäksi koko ruumiiseen ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Mielen ymmärtäminen kehollisena ja maailmaan kietoutuneena vaikuttaa myös minuuden tulkintaan. Jos kehollinen mieli laajenee, laajeneeko minuus mielen … Lue lisää

What Is It Like to Be Conscious? – David Chalmers’ Easy and Hard Questions

[Ks. jutun suomenkielinen versio.] Photo: Anna Ovaska. CC BY-NC-ND 4.0. A pioneer in the philosophy of mind, David J. Chalmers (b. 1966) does not shy away from interdisciplinary questions. The Australian can speak about zombies, quantum mechanics and virtual worlds without batting an eye. The most burning problem, however, is a thoroughly philosophical one: the … Lue lisää

Millaista on olla tietoinen? – David Chalmersin helpot ja vaikeat kysymykset

[In English.] Kuva: Anna Ovaska. CC BY-NC-ND 4.0. Mielenfilosofian uranuurtaja David J. Chalmers (s. 1966) ei kaihda poikkitieteellisiä poh­dintoja. Vauhtiin päästyään australialais­professori saattaa puhua keskeytyksettä zombeista, kvantti­mekaniikasta ja virtuaali­todellisuuk­sista. Vaikein ongelma on silti perifilosofinen: tietoisuuden luonne ja paikka fysikaalisessa todellisuudessa. Vaikka ilmiötä ymmärretään koko ajan paremmin, edistys­askeleet vaativat nöyryyttä: ”Kaikkien tulisi tiedostaa, että matka on … Lue lisää