Miten essee kirjoitetaan? – Kansainväliset filosofian olympialaiset ja argumentoivan kirjoittamisen taito

Filosofian olympialaisissa mitataan lukiolaisten kykyä laatia filosofinen essee annetun filosofisen lainauksen pohjalta. Suomi on voittanut kultaa neljästi ja muutenkin menestynyt kisoissa hyvin. Maamme edustajat käyvät läpi kolmen viikonlopun mittaisen valmennuksen, jossa opiskellaan tekstien tulkintaa, argumentointia sekä esseen rakennetta ja tyyliä. Koulutuksen sisältö antaa kuvan siitä, miten hyvä filosofinen essee rakentuu. Lue lisää…

Ankkojen kanssa kansalaisyhteiskunnasta luonnontilaan ja takaisin

Roope-setä joutuu maksamaan vanhan velan_sitaattikuva_Copyright Walt Disney

Carl Barksin (1901–2000) ankkatarinat hyödyntävät usein historiallisia teemoja ja ei-länsimaisiin kulttuureihin tai 1950-luvun maailmanpoliittisiin tapahtumiin liittyviä aiheita. Usein ne käsittelevät moraalisesti ja sosiaalisesti ongelmallisia tilanteita. Tyypillistä on myös yhdysvaltalaista markkinataloutta, työelämää ja luokkayhteiskuntaakin peilaava yhteiskuntakriittinen ote. Mutta Barksin vuonna 1953 julkaistu ”Roope-setä joutuu maksamaan vanhan velan” (Aku Ankka 1/2018) sukeltaa poikkeuksellisen syvälle ja tarkasti politiikan … Lue lisää

Filosofista etiikkaa ja elämänkatsomustietoa ei voi korvata

Ingressi Keskustelu suomalaisesta katsomusopetuksesta kietoutuu arvokasvatukseen. Nykyisen eriytetyn mallin puolestapuhujat korostavat, että jokaisen tulee saada oman arvomaailmansa ja identiteettinsä mukaista opetusta. Kaikille yhteisen uskontotiedon kannattajat taas liputtavat katsomusten- ja kulttuurienvälisen arvodialogin puolesta. Nämä leirit näyttävät jakavan yhteisen lähtökohdan: arvokasvatus voi kantaa hedelmää vain uskontojen maaperässä, ja erityisen kauhistuttavaa olisi, jos koululaiset turmeltaisiin filosofisella etiikalla.   … Lue lisää