Pikseleitä, kohinaa ja haurautta

Syväoppivien koneoppimissovellusten tutkimus on ollut viimeiset vuodet suhteellisen insinöörivetoista. Tutkimusta ohjaa usein lähinnä ohjelmistokehitys, ja teoreettiset kysymykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Insinöörialoilla myös monesti vierastetaan ajatusta, että tietoteknisten ongelmien ratkaisua varten haettaisiin vetoapua poikki- tai monitieteisestä tutkimuksesta. Nykyiset algoritmit ja erityisesti syväoppivat arkkitehtuurit tuottavat kuitenkin ongelmia, joita ei voida ratkaista vain ohjelmointiteknisesti. Adversariaalit eli häiritsevät … Lue lisää

From the Embodied Mind to Incorporated Objects – Interview with Giovanna Colombetti

Enactivism understands the mind as a result of interaction between a living organism and its environment. Human cognition and emotions are also based on an active relationship with the world and its objects. Philosopher of cognitive sciences, Professor Giovanna Colombetti, illustrates that clothes can become a part of the lived body, and a musician and … Lue lisää