Nimeämättömän suru – Fenomenologinen tulkinta Julia Kristevan melankoliakäsityksestä

Viime vuosina niin kutsutussa fenomenologisessa psykopatologiassa on esitetty useita masennusanalyyseja. Fenomenologit ovat myös enenevissä määrin kääntyneet psykoanalyysin ja kehityspsykologian puoleen selvittääkseen esimerkiksi itsen ja toisen välisen suhteen tai subjektin ominaisluonteen kysymyksiä. Psykoanalyyttisia ja kehityspsykologisia näkemyksiä masennuksesta ei ole kuitenkaan tulkittu fenomenologisesti. Artikkelissa tavoitteenani on aloittaa tämä vuoropuhelu, ja antaa fenomenologinen tulkinta Julia Kristevan luonnehtimalle melankoliaan … Lue lisää

Leikin viemää – Fink, Winnicott ja leikin kokemuksellinen paikka

Minne leikki vie meidät? Fenomenologi Eugen Finkin (1905–1975) teoria leikistä nojaa käsitteelliseen erotteluun subjektiivisen kuvittelun ja ulkoisen havainnon välillä, ja hän jäsentää leikin maailman näiden alueiden yhdistelmänä. Psykoanalyytikko Donald Winnicott (1896–1971) puolestaan hahmottelee leikin kokemuksellisena alueena, joka edeltää tällaisen erottelun jäsentymistä. Teorioiden keskinäinen suhde on mielenkiintoinen: Finkin näkökulmasta Winnicott ohittaa keskeisen fenomenologisen erottelun, kun taas … Lue lisää

Universaali keho? Itsen tarkkailu mindfulness-valmennuksissa

Tutkijat määrittelevät mindfulnessin hyväksyväksi tietoiseksi läsnäoloksi. Siihen tähtäävissä harjoituksissa kiinnitetään tietoisesti huomio kulloiseenkin hetkeen siten, että huomio pysyy yksilön välittömässä kokemuksessa. Läsnäolon kokemukseen pyritään suhtautumaan ei-arvioivasti. Yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan myös laajemmin tietoisuustaidoista, joilla viitataan meditatiivisiin harjoituksiin ja niiden sovelluksiin hyvinvoinnin alalla. Artikkelissa selvitetään, millaisia merkityksiä kehon tarkkailu saa mindfulness-koulutusten sosiaalisissa ympäristöissä ja millaisia kehonkuvia koulutuksissa … Lue lisää

Perceptual Presence

The term ‘perceptual presence’ (and related terms such as ‘phenomenal presence’ and ‘presentational phenomenology’) was rarely used until the last couple of decades. Recent years have seen an increase in its popularity, with a number of articles and books which use this term or explore the issues around it. In this paper I shall explore … Lue lisää