Ruumiillisuuden rajoilla

Suuri osa ihmisistä on elämänsä jossain vaiheessa kokenut jotakin, jota voisi kuvata arkiymmärryksen ylittäväksi. Kansainvälisten tutkimusten mukaan yli puolella länsimaissa asuvista ihmisistä on ollut ainakin yksi arkiymmärryksen ylittävä kokemus kuten näky, kuuloaistimus, ruumiista irtaantumisen tai intensiivisen läsnäolon kokemus ja mahdollisesti kokemus tapaamisesta tai jopa toistuvasta keskustelusta tärkeän ihmisen kanssa hänen kuolemansa jälkeen. Ilmiöiden yleisyydestä ei … Lue lisää