Mikä nykyfilosofiassa on vialla?

Ingressi: Läntinen filosofia jakautuu kolmeen osaan: analyyttiseen filosofiaan, mannermaiseen filosofiaan ja filosofianhistoriaan. Eikä niistä yksikään ole hyvällä tolalla. Analyyttinen filosofia suhtautuu epäilevästi filosofian tieteellisyyteen, eikä se siksi välitä tosimaailmasta. Mannermainen filosofointi ei koskaan ole kunnollisen teoreettista, ja se räätälöidään jo ennakolta sopimaan erinäisiin poliittisiin ja eettisiin johtopäätöksiin. Filosofianhistoriaa tutkitaan lähinnä alueellisista lähtökohdista: tutkimuskohde määräytyy sen … Lue lisää

Filosofia ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  Filosofit ovat läpi historian pyrkineet vaikuttamaan yhteiskuntiinsa. Sokrates oli yhteiskunnallinen valistaja ja kriitikko, ja siksi hänet tuomittiin kuolemaan. Sokrateen merkitystä filosofialle tuskin kukaan kiistää, mutta silti jotkut nykyfilosofit suhtautuvat filosofian yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen varauksellisesti. Vuorovaikutuksen historia ei olekaan yksinomaan valoisa. Kielteisinä esimerkkeinä mainitaan usein Heideggerin toiminta natsipuolueessa tai historiassa kummitellut platoninen ajatus diktatorisin ottein hallitsevista … Lue lisää

Miten filosofia vaikuttaa yhteiskuntaan?

  Filosofian yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet kiinnostavat maailman huippuyliopistoissa ja filosofian laitoksilla. Useilla yksiköillä on omat ohjelmansa, joiden tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen.[1] Kysyin eräiltä vertailuissa menestyneiltä filosofian laitoksilta sekä American Philosophical Associationin (APA) Committee for Public Philosophyn[2] jäseniltä, millaisia yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia filosofialla on. Yleisesti ottaen filosofian professorit suhtautuvat filosofian yhteiskunnalliseen tehtävään rakentavasti. Toisaalta vastaukset kyselyyni vahvistivat tarpeen … Lue lisää

Pääkirjoitus 1/12

Kun filosofi puhuu tai kirjoittaa, mitä häneltä odotetaan? Viisautta ja turhuutta. Filosofit ovat auttamattomasti sanan "filosofia" panttivankeina. Sitä käytetään niin ylennyssanana kuin naureskelevana leimakirveenä. Arkisinkin pohdiskelu ylentyy saadessaan filosofian nimekkeen, ja kärkevin ja kouriintuntuvinkin kritiikki on helppo työntää sivuun tölväisemällä se filosofeerauksen karsinaan. Filosofeiksi itseään kutsuvat ihmiset eivät liioin pääse koskaan yhteisymmärrykseen siitä, mitä filosofia … Lue lisää