Filosofian koulukunnat: kommentti Hovilalle

Tiia-Mari Hovila kirjoitti niin & näin -lehden numerossa 3/2020 filosofian kahtiajaosta analyyttiseen ja mannermaiseen filosofiaan. Artikkeli on erinomainen, ja Hovila tekee monta osuvaa huomiota. Haluaisin kuitenkin esittää joitakin täydentäviä näkökulmia. Ennakkoluulot Hovila mainitsee, että hänen tutkimustaan filosofian eri perinteistä motivoi omien opintojensa alkuaikoina havaitsemansa opiskelijoiden vahvat käsitykset molemmista traditioista, vaikka aihetta ei käsitelty opetuksessa juurikaan. … Lue lisää