Erojen havaitseminen aristoteelisessa havainnonfilosofiassa

Aristoteelisessa kommentaariperinteessä aistihavainnon on katsottu olevan yksinkertaisimmillaan kullekin aistille ominaisen muodon vastaanottamista, reseptiota, kun taas aistittavien muotojen erotteleminen nähdään monimutkaisempana kognitiivisena toimintana, josta vastaa yksittäisten aistien jakama yhteisaisti. Alkuperäislähteet kuitenkin osoittavat, ettei Aristoteles itse kannattanut tällaista työnjakoa. Hänen mukaansa yksinkertaisimmat, kognitiivisesti perustavimmat aistimukset edellyttävät muotojen reseption lisäksi niiden erottelemista (krinein). Siksi hän viittasi kuhunkin yksittäiseenkin … Lue lisää

Serres, objektit ja maailmaobjektit

Vuonna 1974 julkaisemassaan esseessä ”Trahison: la thanatocratie” Michel Serres tarkastelee kuoleman vallalla hallitsemista. Synkän tekstin kohteena on tietämisen ja tieteen asema sotateollisuuden palveluksessa. Tarkastellessaan ydinaseiden uhkaa Serres luo kirjoituksessaan uuden käsitteen, ’maailmaobjektin'. Esimerkkeinä maailmaobjekteista hän mainitsee ballistiset ohjukset, kiintosatelliitit ja ydinjätteen. Tämä käsite on pysynyt Serresin tuotannossa esillä jo neljäkymmentä vuotta. Viime vuonna ilmestyneessä haastattelukirjassa … Lue lisää