Miten tieteenfilosofin kannattaisi tutkia objektiivisuuden käsitettä?

Perinteiset käsitykset objektiivisuudesta uskollisuutena tosiasioille ja objektiivisuudesta arvovapautena on tieteenfilosofiassa pitkälti hylätty. Tämän seurauksena jotkut ovat esittäneet koko objektiivisuuden käsitteestä luopumista, kun taas toiset ovat hyväksyneet sen monimerkityksisyyden. Kumpikin vaihtoehto on epätyydyttävä. Miten objektiivisuuden käsitettä siis kannattaisi analysoida? Millaista objektiivisuuskäsitystä oikeastaan haluamme kehittää? Tässä kirjoituksessa luon kantaaottavan katsauksen viimeaikaiseen tieteenfilosofiseen keskustelun objektiivisuudesta ja puolustan funktionaalista … Lue lisää

Objektiivisuus on kuollut, kauan eläköön objektiivisuusihanne!

Objektiivisuus on journalismin kiistakäsite. Se on helppo tulkita yksiulotteisesti ja tuomita mahdottomaksi. Silti siitä luopuminen on osoittautunut ylivoimaiseksi. Länsimaisen journalismin historia osoittaa, että objektiivisuusihanne ei ole pelkkä uskonkappale, vaan journalistista professiota kannatteleva tukipilari, johon on eri aikoina liitetty erilaisia määreitä. Se on elävää perinnettä, joka kannattelee journalismia instituutiona ja vahvistaa sen asemaa demokratiassa tänäkin päivänä. … Lue lisää