Keskustelunanalyysi ja Austinin perintö

Vuorovaikutukselle on luonteenomaista, että kaikella sen aikana sanotulla tai tehdyllä – olipa kysymyksessä sitten ilon kiljahdus, kulmien kurtistus tai väitelauseen muotoinen lausuma – on potentiaalisesti merkitystä. John L. Austin korosti, etteivät tällaiset asiat ole ensisijaisesti maailman kuvaamista vaan ennen kaikkea maailmassa toimimista. Puhuessaan (ja elehtiessään) ihmiset suorittavat tekoja, kuten kysyvät, vaativat, lupaavat, ehdottavat, uhkailevat, valittavat, tarjoavat, … Lue lisää

Trumpin turvallisuuspuheteot

Turvallisuus ja järjestys olivat Donald J. Trumpin vaalikampanjan kantavia teemoja. Lupaus turvallisuuden lisäämisestä yhdelle voi kuitenkin olla uhkaus vapauden rajoittamisesta toiselle. Onkin oleellista hahmottaa, kenen turvallisuudesta puhutaan ja miten turvallisuutta aiotaan vahvistaa. Kriittinen turvallisuustutkimus on keskittynyt tähän poliittiseen dynamiikkaan: kuinka turvallisuuspuhe ja -rationaalisuus toimivat valtapoliittisesti ja millaisia varjopuolia turvallisuuskäytännöt tuovat mukanaan? Lue lisää…

Tulkoon instituutio! Puheteot Searlen sosiaalisen ontologian perustassa

John R. Searle (s. 1932) on tunnetuimpia sosiaalista tai institutionaalista ontologiaa tutkineita nykyfilosofeja. Hän on ehtimiseen korostanut kielen ja puhetekojen keskeistä merkitystä institutionaalisen tai sosiaalisen todellisuuden rakentumisessa. Siihen nähden on yllättävän vaikeaa selvittää, mitä hän tästä kielellisestä perustasta tarkkaan ottaen ajattelee ja miten sosiaalisen maailman pitäisi sen päällä maata. Searlen perusajatus puheteoille rakentuvasta institutionaalisesta todellisuudesta … Lue lisää