Steven Pinkerin optimistinen kertomus ihmiskunnan edistyksestä on pahasti pielessä – Perustelut kahdeksalla kuviolla

Steven Pinker on tunnetuimpia nykyajattelijoita. Hänen tuore kirjansa on kertomus siitä, miten ihmiskunta on jatkuvasti kulkenut kohti parempaa. Sitoessaan edistyksen käsitteen virheellisesti vapaaseen markkinatalouteen ja poliittisen keskustan arvoihin Steven Pinker on kuitenkin yrittänyt omia hienon idean, johon hänellä ei ole oikeutta. On aika ottaa ”edistyksen” mantteli takaisin edistyksellisille. Lue lisää…

Vallitseva talousteoria on neuvoton resurssiniukkuuden edessä

Hyvinvointivaltion antama hyvinvointilupaus edellyttää perinteisen talouspolitiikan mukaan talouskasvua, ja tätä kasvua lähes kaikki päättäjät myös peräänkuuluttavat hinnalla millä hyvänsä. Perinteisen, uusklassisen taloustieteen kasvumallit eivät pysty huomioimaan energiankäytön ja sen tehokkuuden mittavia hyötyjä talouskasvulle. Tästä johtuen nykyisten talouskasvun ongelmien todellinen syy ei pääse keskustelussa esille. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on haasteiden edessä, kun sen mahdollistanut talouskasvu törmää niukkenevien … Lue lisää

Marx, Luxemburg ja kasvun tuska

Eurokriisin pitkittyessä kaikki tuntuvat miettivän, miten talous saataisiin taas kasvamaan. Vastauksia on tarjolla valtavat määrät, ja ainakaan nykyisten instituutioiden vallitessa mikään niistä ei taida olla aukoton. Marxilainen teoria opettaa, että kapitalistisella kasautumisella on aina vakaa vaihe ja kriisivaihe. Vakaassa vaiheessa pääoma kiertää häiriintymättä ja kasvu syntyy vaivatta. Kriisivaiheessa kasautuminen häiriintyy, mikä pakottaa keksimään uusia kasautumisen … Lue lisää

Muutoksia työn kuvassa

Ingressi: Työ ei ole vain toimeentulon hankkimista vaan myös kunnian kenttä, jolla ihmiset koettavat hankkia tunnustetun aseman niin omissa kuin ympäristönsä silmissä. Muiden areenoitten kuten suku-, paikallis- tai uskonyhteisöjen piirissä saavutetun arvostuksen merkitys on vähäinen ja kutistuu edelleen. Kaikki ne liikkeet, jotka ovat parin viime vuosisadan aikana jättäneet näkyvämpiä jälkiä maamme historiaan, ovat korostaneet työn arvoa. … Lue lisää