Terveydenhuollon tunteellinen tehostaminen

1990-luvulla moni maa, Suomi mukaan lukien, oli syvässä taloudellisessa kriisissä. Suomen tilanteessa näkyi Neuvostoliiton romahdus ja siitä seurannut ulkomaankaupan hyytyminen. Samaan aikaan uudet kansainväliset johtamisteoriat, etenkin niin kutsuttu New Public Management -teoria (NPM), vaikuttivat voimakkaasti taloudellisen kriisin selittämiseen. NPM-teorian mukaan yksi laman syistä oli julkisen sektorin tehottomuus. Tämän seurauksena julkisessa terveydenhuollossa vähennettiin henkilöstöä, kiristettiin työaikoja … Lue lisää

Kasvatettavia vastuullistavat tunteemme

Keskenkasvuiset testaavat Frans de Waalin mukaan ”yhteisön sosiaalisia sääntöjä kiusaamalla vanhempiaan”. Ainakin liian pitkälle menevänä tai huonona hetkenä tällainen käyttäytyminen on omiaan herättämään ärsytetyissä suuttumusta. Suuttumuksen ilmaisut ja mahdolliset toimenpiteet saattavat puolestaan herättää ilkeilevissä syyllisyyden ja katumuksen ilmauksia. Milloin suuttumus on aiheellista? Kaiketi silloin, kun suuttumuksen kohteen katsotaan olevan vastuussa moraalisesti paheksuttavasta toiminnastaan tai käyttäytymisestään. … Lue lisää