Vastuu, ihmisarvo ja vammaisuus

Peter Strawsonin 60 vuotta sitten kirjoitettu essee ”Freedom and Resentment” on edelleen relevantti kiistoissa vapaan tahdon ja moraalisen vastuun luonteesta. Sen keskeinen ajatus determinismin epäolennaisuudesta normaaleille vastuussa pitämisen käytännöillemme ei ole lainkaan vanhentunut, vaikka esimerkiksi neurotieteet ovat kehittyneet huimasti sitten 1960-luvun. Mutta joissakin suhteissa Strawsonin esseen voi nähdä olevan aikansa vanki ja kaipaavan päivitystä. Etenkin … Lue lisää

Näkymättömät kokemukset ja rakenteet – Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

”Rajat oppialojen välillä on otettava uuteen tarkasteluun, sillä pandemiaan vastaamisen mutkikkuus edellyttää monialaista tietoa ja tieteidenvälistä yhteistyötä. Samoin maiden rajojen täytyy antaa myöten, jotta solidaarisuus ja yhteistoiminta voivat toteutua. Edelleen rajat inhimillisen maailman ja ei-inhimillisten eläinten välillä on piirrettävä uudelleen niin, että ihmiskeskeisyys ja ihmisten ensisijaisuus hellittävät vähemmän ulossulkevien näkemysten tieltä.” Näin toteaa Brasilian terveysministeriön … Lue lisää

Kanssanäyttelijä proteesina – Tuen vastavuoroisuus näyttämöllä

Proteesit ovat usein mahdollisimman huomaamattomiksi suunniteltuja apuvälineitä, jotka tarjoavat apua käyttäjälleen. Samalla proteesi pyrkii usein peittämään vammaisuutta ja tuen tarvetta. Mutta entä kun toinen ihminen toimii proteesina toiselle näyttämöllä? Kehitysvammaisen ja häntä avustavan ei-kehitysvammaisen näyttelijän suhteessa paljastuu ennen kaikkea tuenannon vastavuoroisuus. Samalla proteesin tarjoama tuki voidaan tehdä näkyväksi sen sijaan, että se yritettäisiin piilottaa. Ymmärrys tuen vastavuoroisuudesta purkaa myös … Lue lisää