Liiton ensimmäiset 40 vuotta

Tutkijaliitto on ehtinyt kypsään 40 vuoden ikään. Tälle filosofian, tutkimuksen, aktivismin ja ajattelun valamalle polulle mahtuu monenlaisia julkaisuja, lehtiteemoja, kesäkouluja ja debatteja. Liiton Tiede & edistys -lehti on toiminut niin & näinin tapaan tärkeänä filosofian ja ajattelullis-tutkimuksellisen tiedon kanavana – tosin huomattavasti kauemmin. Jos aivan tarkkoja ollaan, Tutkijaliitto ry (Forskarförbundet i Finland) perustettiin 1976 mutta … Lue lisää

Arvojen kamppailu ja uusi maailmanjärjestys – Suomi vuoden 2015 jälkeen

  Maailman nykyisten konfliktien synty ei ole parhaiten selitettävissä sivilisaatioiden keskinäisenä kamppailuna, kuten esimerkiksi länsimaiden ja islamilaisen maailman välisenä taisteluna. Niiden taustalla on pikemminkin erilaisten arvoprioriteettien välinen kamppailu tulevaisuudesta. Vaikka kulttuuriset tai kansalliset piirteet luovatkin merkittäviä ja näkyviä eroja, eivät ne välttämättä ilmennä tärkeimpiä arjen tasolla esiintyviä jakolinjoja. Perinteisistä erottelun tavoista poiketen rajalinjat erilaisten arvopainotusten välillä … Lue lisää