Filosofian kahtiajako? – Analyyttisen ja mannermaisen filosofian institutionaaliset tekijät

Viimeisten vuosikymmenien aikana filosofian jakoa mannermaiseen ja analyyttiseen on tutkittu laajalti. Sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa jaottelun käyttökelpoisuus on yhtäältä kyseenalaistettu mutta toisaalta sitä on myös vahvistettu yliopistofilosofian opetuksessa, tutkimuksessa ja tieteellisissä kokouksissa. Miten jaottelua nykyään käytetään? Minkälaiset institutionaaliset tekijät ylläpitävät sitä? Lue lisää…

Saksankielisen filosofian taianomainen 20-luku – Wolfram Eilenbergerin haastattelu

Saksalainen tietokirjailija, filosofi Wolfram Eilenberger vieraili Helsingissä loppukeväästä 2019 kansainvälisen bestsellerinsä Taikurien aika. Filosofian suuri vuosikymmen 1919–1929 (Zeit der Zauberer. Das große Jahrzent der Philosophie 1919–1929, 2018) suomennoksen julkaisun yhteydessä. Taikurien aika kuljettaa rinnakkain Ludwig Wittgensteinin, Martin Heideggerin, Walter Benjaminin ja Ernst Cassirerin ajattelun ja elämän polkuja vuodesta 1919 vuoteen 1929. Vieläkö on taikaa filosofiassa?  Eilenberger sai sysäyksen Taikurien … Lue lisää

Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa

  Toukokuussa 2015 nimitetty hallituksemme on ilmoittanut uudistavansa Suomen koulutusjärjestelmän kokonaisuudessaan. Mitä se tarkoittaa ja mihin sillä pyritään? Millaisia arvoja, intressejä ja ideologisia piirteitä politiikassa näyttäytyy? Voidaanko uudistuksia pitää oikeutettuina? Rakennamme tässä laajassa tarkastelussa kokonaiskuvaa hallituksen hankkeista taustoineen. Arvioimme harjoitetun koulutuspolitiikan luonnetta etenkin tasa-arvon ja koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuuden kannalta. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlinnassa koulutusjärjestelmäämme ylistettiin toistuvasti juhlapuheissa, … Lue lisää

Myös me filosofit – Sukupuolittunut syrjintä (yliopisto)filosofiassa

Miksi filosofeissa opiskelijoista professoreihin on niin vähän naisia? Suomen Filosofinen Yhdistys (SFY) ja Suomen Nais- ja Feministifilosofien Yhdistys (NFY) järjestivät maaliskuussa #MeToo – Filosofit äänessä -keskustelutilaisuuden, jossa tarkasteltiin kriittisesti oman alan käytäntöjä. Siinä missä yleisessä #MeToo-keskustelussa on korostunut seksuaalinen ahdistelu, keskittyivät filosofit erityisesti alansa rakenteiden ja keskustelukulttuurin epätasa-arvoon. Sukupuolisyrjintään ja seksuaaliseen häirintään puuttuva kansainvälinen #MeToo-kampanja on herättänyt … Lue lisää

Yhteisiä päätöksiä vai johtajavaltaisuutta? – Kollegiaalisuus yliopistojen perustana

Yliopistojen toiminnan ytimessä on 1100-luvulta lähtien ollut akateemisten opettajien välinen yhteistyö. Perusajatuksena on ollut, että opettajat kollegoina sopivat asiat yhteistuumin. Tätä periaatetta on noudatettu niin opetuksessa ja tutkimuksessa kuin akateemisessa päätöksenteossa laajemminkin. Keskiaikainen kollegiaalisuuden periaate on kestänyt vuosisatojen testin hyvin, sillä se on edelleenkin akateemisten yhteisöiden perustana. 2000-luvulla näyttää kuitenkin siltä, että managerialismi eli tehokkuuden … Lue lisää