Vastauksia elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeessa (syksy 2020)

OSA I: 20 pisteen tehtävät  1. Sosiaaliset kuplat  Ihmiset ovat taipuvaisia etsimään ja puoltamaan omia ennakkokäsityksiään tukevaa informaatiota. Tällaista taipumusta on psykologisessa tutkimuksessa kutsuttu vahvistusharhaksi. Omana aikanamme vahvistusharhalle voi syntyä suotuisat olosuhteet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jonka on väitetty luovan samanmielisten kuplia.  1.1 Anna kaksi esimerkkiä siitä, miten sosiaalisessa kuplassa eläminen voi vinouttaa yksilön elämänkatsomusta.  Vahvistusharhaa … Lue lisää

Vastauksia elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeessa (kevät 2021)

OSA I: 20 pisteen tehtävät  3. Maassa maan tavalla  Sananlaskun mukaan on toimittava ”maassa maan tavalla”. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri paikoissa on noudatettava niissä vallitsevia tapoja, normeja ja lakeja. Pohdi, millä perusteilla sananlaskua voi puolustaa ja kritisoida.  ”Maassa maan tavalla” -idiomista on tullut Suomessa populistisen oikeiston käyttämä iskulause, jolla yritetään rajoittaa erityisesti maahanmuuttajien ja … Lue lisää