Olet täällä

niin & näin 2/17

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

Verkkotekstit

Anna Ovaska, Pääkirjoitus

Elina Halttunen-Riikonen, Kansalaiseksi kelpaamattomat – Julian Honkasalo Hannah Arendtista, rodullistamisesta ja hallinnasta

Jarkko S. Tuusvuori, Maahanmuuttajien vastustaminen ei ole kriittisyyttä

Laura Oulanne, Anna Ovaska & Pii Telakivi, From the Embodied Mind to Incorporated Objects – Interview with Giovanna Colombetti

Jarkko S. Tuusvuori, Vasen, vasen, oikea (Hymyilevä mies)

 

Artikkelit image

Heidi Haanila, Anne Salminen & Pii Telakivi, Maailmaan ulottuva minuus

Samuli Björninen, Realismia aivotieteen ajassa – Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaani ja psykologisen realismin kirjallinen perinne

Arto Laitinen, Tulkoon instituutio! Puheteot Searlen sosiaalisen ontologian perustassa

Juha A. Vuori, Trumpin turvallisuuspuheteot

Melisa Stevanovic, Keskustelunanalyysi ja Austinin perintö

 

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Anna Ovaska, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

7 Anna Ovaska, Epävarmuuden puolesta – Siri Hustvedtin ruumiilliset mielet ja rajojen hauraus

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

15 Robert Epstein, Aivot vailla sisältöä
22 Renne Pesonen, Mitä tietokonemetafora tarkoittaa?

Ruumiillinen mieli

35 Heidi Haanila, Anne Salminen & Pii Telakivi, Maailmaan ulottuva minuus image
40 Laura Oulanne, Anna Ovaska & Pii Telakivi, Ruumiillinen mieli ja ruumiillistetut objektit – Haastattelussa Giovanna Colombetti [Engl. From the Embodied Mind...]
45 Samuli Björninen, Realismia aivotieteen ajassa – Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaani ja psykologisen realismin kirjallinen perinne image

Puheenvuoro

54 Frank Martela & Sanna Tirkkonen, Miten puhua hyvinvoinnista?

Kolumni

60 Reima Välimäki, Keskiajantutkijan vita activa

J. L. Austin ja sanoilla tekeminen

64 Risto Koskensilta, J. L. Austinin puheet, teot ja niiden seuraukset
75 Arto Laitinen, Tulkoon instituutio! Puheteot Searlen sosiaalisen ontologian perustassa image
84 Otto Ropponen, Oikeustiede ja puhetekojen teoria
89 Leena-Maija Rossi, Performatiivisuus ja sukupuolentutkimuksen kumous
95 Juha A. Vuori, Trumpin turvallisuuspuheteot image
103 Melisa Stevanovic, Keskustelunanalyysi ja Austinin perintö image

Julkinen viestintä

110 Jarkko S. Tuusvuori, Tieteen uutiset
118 Juho Rantala, "Hengettömät rakit"

Elokuvat

122 Jarkko S. Tuusvuori, Ihastunutta vieroksuntaa (Hymyilevä mies) [laaja verkkoversio]
126 Tytti Rantanen, Elämää ja elektroerotiikkaa – Erkki Kurenniemen 1960-luvun kokeelliset lyhytelokuvat

Otteita ajasta

132 Jouni Avelin, Kuka nauraa?
133 Elina Halttunen-Riikonen, Kansalaiseksi kelpaamattomat – Julian Honkasalo Hannah Arendtista, rodullistamisesta ja hallinnasta
136 Noora Tienaho, "En erota hahmoa kunnolla, kuulen vain äänen" (Kaija Saariaho, Only the Sound Remains)
138 Leena Romu, Suomalainen sarjakuva ajan kuvana ja kommentoijana
140 Ilona Laurikainen, Matkoilla neuvostojen ja vankileirien maassa

Kirjat

142 Reetta Eiranen, Kurotus narrativismin jälkeiseen aikaan (Historian teoria. Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan, toim. Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen)
144 Panu Raatikainen, Kumoaako tiede vapaan tahdon? (Alfred R. Mele, Onko vapaa tahto illuusio? Dialogi vapaasta tahdosta ja tieteestä)
146 Jussi Backman, Spekulaation paluu (Quentin Meillassoux, Äärellisyyden jälkeen. Tutkielma kontingenssin välttämättömyydestä)
148 Marja Etelämäki, Keskustelunanalyysin metodista rajanvetoa (Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta, toim. Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm)
150 Jan Forsman, Tietoa etsimässä (Skeptisismi. Epäilyn ja etsimisen filosofia, toim. Malin Grahn-Wilder)

Numeron taiteilijat

Aino Aksenja & Ville Lenkkeri

image

Arkistosta

Saku Mantere, Ajattelemisesta on vaikea tehdä normaalitiedettä – Jerry Fodorin haastattelu (2/2001)

Jukka Mikkonen, Kerronta, väittäminen ja väittävä kerronta: Puheaktit fiktiossa (2/2007)

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

Sivut