Lehti

Uusin numero

Kesänumerossa tartutaan objektiivisuuteen tieteen ja journalismin kiistakäsitteenä sekä niiden toimintaa ohjaavana ihanteena. Numeron avaushaastattelussa ohjaaja Virpi Suutari pohtii, miten metsäaktivismin kaltaisia polttavia aiheita voi käsitellä luovan dokumenttielokuvan keinoin. Ajankohtaispalstalle haastateltu filosofi Jennifer Gaffney pureutuu puolestaan demokratian tilaan poliittisen yksinäisyyden aikakaudella.

Poimintoja lehdestä

Onko talouspolitiikassa tarpeen hirttäytyä velka- ja alijäämäsääntöihin?

Fintan O’Toole | niin & näin 2/24 | Ulkomaan kirjeenvaihtaja

Heimokuntaisuuden houkutus nävertää demokratian ja tasavertaisuuden perustuksia.

Inkeri Koskinen | niin & näin 2/24 | objektiivisuus

Millaista objektiivisuuskäsitystä oikeastaan haluamme kehittää?

Olli Seuri | niin & näin 2/24 | objektiivisuus

Länsimaisen journalismin historia osoittaa, että objektiivisuusihanne ei ole pelkkä uskonkappale vaan journalistisen profession tukipilari.

Steinin tutkimukset tarjoavat välineitä kansallisvaltion ja demokratian tarkasteluun.

Jaakko Belt | niin & näin 2/24 | Pääkirjoitus

Julkisen tilan kaventaminen ja poliittisten oikeuksien rajoitukset murentavat demokratian perustaa ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.

niin & näin -lehteä on julkaistu 30 vuosikertaa. Ensimmäisessä niin & näin -podcastissa Tuukka Tomperi muistelee lehden historiaa seuranaan kolme entistä päätoimittajaa: Ville Lähde, Jarkko S. Tuusvuori ja Tere Vadén.

Tutustu myös