Lehti

Filosofista etiikkaa ja elämänkatsomustietoa ei voi korvata

Ingressi

Keskustelu suomalaisesta katsomusopetuksesta kietoutuu arvokasvatukseen. Nykyisen eriytetyn mallin puolestapuhujat korostavat, että jokaisen tulee saada oman arvomaailmansa ja identiteettinsä mukaista opetusta. Kaikille yhteisen uskontotiedon kannattajat taas liputtavat katsomusten- ja kulttuurienvälisen arvodialogin puolesta. Nämä leirit näyttävät jakavan yhteisen lähtökohdan: arvokasvatus voi kantaa hedelmää vain uskontojen maaperässä, ja erityisen kauhistuttavaa olisi, jos koululaiset turmeltaisiin filosofisella etiikalla.

 

Katsomusaineteemapaketin sivulle