Lehti

Johdanto kolmeen Sodan ja rauhan oikeudesta -teoksen kirjaan

Kääntänyt: Antti T. Oikarinen

Monet ovat pyrkineet valottamaan selityksillään tai tekemään silmien säästämiseksi tiivistelmiä joko roomalaisesta tai oman kotimaansa siviilioikeudesta. Mutta sitä oikeutta, joka vallitsee useampien kansojen tai kansojen johtajien kesken – joka joko kumpuaa itse luonnosta tai on jumalallisten lakien määräämää tai tapojen ja hiljaisen sopimuksen nojalla käyttöön otettua – ovat kosketelleet vain hyvin harvat; yleispätevästi ja systemaattisesti sitä ei tähän mennessä ole käsitellyt kukaan, vaikka sen tekeminen hyödyttäisi koko ihmiskuntaa.

Suomennoksen alkuteos Hugo Grotius, In tres libros De iure belli ac pacis prolegomena (1625). Suomennos ja selitykset Antti T. Oikarinen.