Lehti

Oliver Whiteheadin teoksesta ”Personal Effects” (1991, lyhytelokuva)