Lehti

Ruumiimme ovat veden vallassa

Kääntänyt: Kaisa Kortekallio

Fenomenologi Astrida Neimanisin runon keinoja hyödyntävä essee hahmottelee ’hydrofeminismiä’. Alun perin vuonna 2009 julkaistu teksti on varhainen esimerkki siitä, miten uusmaterialistinen feminismi avaa inhimillistä kokemusta ei-inhimilliselle materiaalisuudelle. Jokaisella ruumiilla on mahdollisuus tulvia yli tavanomaisen ruumiskäsityksen, joka korostaa subjektin kiinteyttä ja jatkuvuutta. Neimanis on sittemmin kehittänyt ruumiinfenomenologista metodiaan teoksessa Bodies of Water: Posthumanist Feminist Phenomenology (2017). Lue lisää…