Lehti

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Matti Luoma, Filosofia on luovaa hulluutta
Markku Kailaheimo, Perustuuko ’sokraattinen kyselytekniikka’ kehäpäätelmään?

Poliittisen paarian vuosisata

Tuija Parvikko, Hannah Arendt poliitikkona 
Hannah Arendt, Neljä esseetä

Kolumni

Arne Nevanlinna, Berliini

Median filosofia

Sirkku K. Hellsten, Postmodernin ”minän” ontologiset seikkailut eli etiikkaa mediayhteiskunnassa 
Juha Pihkala, Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat? 
Erkki Karvonen, Kaupallisuus journalismietiikan uhkana 
Ulla-Maija Kivikuru, Media voi hyvin mutta journalismi puristui kuoliaaksi…

Henkilökuvia filosofian historiasta

Pekka T. Heikura, Kuka murhasi filosofi Hypatian? Piispa Kyrillos ja Hypatian kuolema 
Mika Aaltola, Ollako vai eikö olla? Giordano Bruno ja kuoleman huijaamisen taito 
Timo Kaitaro, Diderot, Condillac ja sokea geometrikko 
Maija Aalto, Descartes ja Wittgensteinin yksityiskieliargumentti

Moraalinen vastuu ja etiikan soveltaminen

Simo Vehmas, Kehitysvammaisuus, geenitekniikka ja vanhempien moraalinen vastuu 
Lars Hertzberg, Voiko etiikkaa soveltaa? Elämänsuunnitelma ja subjektiiviteetti 
Jens Silfvast, Behöver man en livsplan? 
Tere Vadén, Unityö ja subjekti

Kirjat

Sara Heinämaa: Ihmetys ja rakkaus (Pekka Toikka)
Michael King (toim.): Moral Agendas for Children’s Welfare (Heikki Suominen)
Einar Englund: Aforismeja (Sinfonia 6) (Jukka Paastela)
Sirkku Kotilainen, Mari Hankala, Ullamaija Kivikuru (toim.): Mediakasvatus
Juha Suoranta & Mauri Ylä-Kotola: Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa
(Tuukka Tomperi)