Kuule, koe & näe

niin & näin 1/2017: teemoina kansalaistaito ja meditaation filosofia

Miten meditaatiokokemus muokattiin osaksi länsimaista henkistä kuvastoa? Miten käsitykset tietoisuuden perustasta yhtenevät yllättävästikin länsimaisen ja itämaisen ajattelun historiassa? Voiko tietoisuustaitoja hyödyntää kouluopetuksessa? Miten buddhalaiset harjoitteet toimivat käytännössä?

Nämä kysymykset johdattavat tietoisuustaitoja, mindfulnessia ja meditaatioperinnettä ruotivaan laajaan teemapakettiin. Aihepiiriä käsitellään niin & näin 1/2017:ssä yhteiskunnallisella, kokemuksellisella ja filosofianhistoriallisella otteella.

Numeron toisessa teemanurkkauksessa tartutaan kansalaisuuden ydinkysymyksiin. Retoriikan tutkija Jouni Tilli pohtii politiikan kieltä samastumisen ja erottautumisen välineenä arvioidessaan Vesa Heikkisen & Tapio Pajusen tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana ollutta teosta Kansalaistaito (2016). Tutkijatohtorit Mona Mannevuo ja Hanna Ylöstalo muistuttavat kriittisyyden ja kyseenalaistamisen tärkeydestä kansalaistaitoina. Haastattelussa tietokirjailija ja dokumentaristi Simo Sipola kertoo, mitä kenen tahansa on hyvä tietää ja osata. Lukijalle esitellään myös kansalaistaitojen käsitehistoriaa.

Yhteiskunnalliset kiistakysymykset ovat pinnalla läpi lehden. Tutkimusartikkelissaan Mika Lassander paikantaa nyky-yhteiskunnan rajalinjoja kulttuuristen tai kansallisten piirteiden sijaan erilaisiin arvopainotuksiin. Trump, Brexit ja kansanvalta puhututtavat käännöksissä, puheenvuoroissa ja haastatteluissa. Kolumnisteina vierailevat kirjailija Laura Gustafsson ja yliopistonlehtori, populismitutkija Emilia Palonen.

Lehden vakiopalstoilla nautitaan tuttuun tapaan myös rautaisannos klassikkofilosofiaa. Professorit Sami Pihlström ja Vesa Oittinen arvioivat Immanuel Kantin Käytännöllisen järjen kritiikin tuoreen suomennoksen, ja yliopistonlehtori Martina Reuter tulkitsee Hannah Arendtin kiistellyintä teosta pahuuden arkipäiväisyydestä. Artikkeleissa luodataan Hegelin systeemiä, siinä missä ajankohtaisotteissa tutustutaan Tove Janssonin filosofiasuhteeseen ja muistellaan sosiologisuuruus Zygmunt Baumanin (1925–2017) elämää ja tekoja.

Numeron kuvituksesta vastaavat valokuvataiteen valtionpalkinnon kahdesti saanut Timo Kelaranta ja vahvoista öljymaalauksista tunnettu Tamara Piilola.

niin & näin 1/2017:n sisällysluetteloon, vapaasti luettaviin verkkoteksteihin ja avoimeen juttuarkistoon voi tutustua numeron verkkosivuilla.

Numeron jakelussa on paikoin pientä viivettä painon postitusongelmien takia. Lehti toimitetaan kaikille tilaajille lähipäivinä. Toimitus pahoittelee mahdollisia viivästyksiä.

Yhteydenotot

Jaakko Belt, niin & näin -päätoimittaja, paatoimittaja@netn.fi, 040 592 6971

Jukka Kangasniemi, yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset, jukka.m.kangasniemi@gmail.com, 040 721 4891

www.netn.fi