Kuule, koe & näe

niin & näin 1/2021 ilmestynyt!

Filosofisen niin & näin -lehden vuoden ensimmäisessä numerossa pureudutaan feministiseen filosofiaan – aina varhaisista tasa-arvon puolustajista muunsukupuolisuuden filosofiaan ja intersektionaalisuuden nykykeskusteluihin. Historiallisten ja yhteiskunnallisten katsantokantojen lisäksi feminismiä lähestytään materiaalisista ja ympäristöllisistä näkökulmista. Suomalais-nigerialainen kirjailija ja feministi Minna Salami avaa haastattelussa afrikkalaista feminististä ajattelua ja australialainen sukupuolentutkija Astrida Neimanis hahmottelee käännösesseessä hydrofeminismiä. Tarkastelussa ovat myös feministinen etiikka, taidepedagogiikka ja luontojournalismin sukupuolikäsitykset.

Lisäksi numerossa pohditaan taidekokemuksen luonnetta ja puretaan internetissä kiertäviä pseudohistoriallisia tekstejä. Harri Mäcklin ja Jussi A. Saarinen kysyvät dialogissaan, mitä taideteos tekee katsojalleen. Reima Välimäen, Olli Seurin ja Anna Ristilän artikkelissa puolestaan selvitetään, miten disinformaatio ja salaliittoteoriat Suomen ”muinaisista kuningaskunnista” liikkuvat laitaoikeiston mediaekosysteemissä ja vaikuttavat nykyhetken yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Kevätnumerossa julkaistaan myös kansainvälisen oikeuden klassikko, suomennoskatkelma alankomaalaisen lakimiehen ja oikeusfilosofin Hugo Grotiuksen (1583–1645) teoksesta Sodan ja rauhan oikeudesta, sekä professori Martti Koskenniemen johdatus Grotiuksen ajatteluun.

Arviopalstalla ruoditaan muun muassa liberalismia, robottien roolia hoiva-alalla, tekniikan filosofiaa ja M. A. Nummisen muistelmia.

Kevätnumeron taiteilijat ovat Eeva Peura ja Kim Somervuori: lehden sivuilla Peuran fantastiset maailmat kohtaavat Somervuoren abstraktit maisemat.

Sisällysluetteloon ja verkossa luettaviin teksteihin pääsee tutustumaan lehden verkkosivuilla.

Yhteydenotot

Anna Ovaska, päätoimittaja, anna.ovaska[at]netn.fi, 040 5695 052
Jukka Kangasniemi, yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset, jukka.kangasniemi[at]netn.fi, 040 721 4891

niin & näin on vuodesta 1994 ilmestynyt laajan yleisön tiede- ja kulttuurilehti, jota julkaisee Eurooppalaisen filosofian seura ry. Yhdistys julkaisee myös niin & näin -kirjasarjaa ja pitää yllä filosofian verkkoportaalia Filosofia.fi.