Kuule, koe & näe

niin & näin 2/2018: teemoina väri ja ”hullut vuodet”

Väri-teemaan johdattaa jo numeron avaushaastattelussa taidepedagogi Ove Ek, joka puhuu luonnon havainnoinnin opettelun puolesta. Teemakokonaisuuden sydämessä ovat J. W. von Goethen ja Ludwig Wittgensteinin värimietinnöt, joihin syvennytään muun muassa Olli Lagerspetzin vertaisarvioidussa artikkelissa. Ääneen pääsevät myös nykyiset värinkäyttäjät, kuten taiteilijat Perttu Saksa ja Anna Retulainen sekä Kuvataideakatemian materiaaliopin lehtori Malla Tallgren. Maria Olkkosen ja Toni Saarelan tutkimusartikkelissa selvennetään värikonstanssin havaintopsykologista taustaa ja valotetaan sosiaalista mediaa puhuttaneen kulta-valkoisen tai sini-mustan mekon ongelmaa. 

Toisen pääteeman avaa Katja-Maria Miettusen pohdinto siitä, mistä oikein puhumme, kun puhumme ”hulluista vuosista”. Vertaisarvioiduissa artikkeleissa Heidi Hakkarainen tutkii vuoden 1848 vallankumousaaltoa mediatapahtumana ja Essi Syren puntaroi vandalismin ja luokkataistelun suhdetta dadaistien vuonna 1918 käymässä Kunstlump-debatissa. Vuosi 1968 on esillä Marja Pallassalon ja Tytti Rantasen teksteissä näkökulmien, muistikuvien ja tekstityyppien kirjona.

Kesänumeron kolumnisti on suositusta Omaa luokkaa -podcastista tuttu kulttuuripolitiikan tutkija Taija Roiha, joka kyseenalaistaa uusliberalistista feminismiä tukevia tarinoita ja puhetapoja.

Numerossa on tuttuun tapaan myös kirja-arvioita ja -katsaus, elokuvakuulumisia ja ajankohtaisotteita. Pii Telakivi raportoi #MeToo-kampanjan vaikutuksesta filosofien käymään keskusteluun rakenteellisesta tasa-arvosta. Ajankohtaisten ongelmien äärellä ollaan myös John Lanchesterin pitkässä käännösartikkelissa, jossa avataan Facebookin kaltaisten sosiaalisen median suuryritysten ansainta- ja toimintalogiikkaa. Yritysetiikan lisäksi jutussa pohditaan, mikä on palvelujen hinta käyttäjälle.

Numeron taiteilijat ovat ekspressiivisiä paperikollaaseja alumiinilevyille työstävä Riku Mäkinen sekä skenografinakin toimiva, akryyli- ja öljyvärejä suosiva Lotta Esko.

Kesänumeron 2/2018 sisällysluetteloon, vapaasti luettaviin verkkoteksteihin ja kaikille avoimen juttuarkiston helmiin voi tutustua lehden verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan kesäkuun lopussa myös Tuomas Tervasmäen ja Tuukka Tomperin vertaisarvioitu artikkeli suomalaisen koulutuspolitiikan suunnasta sekä Sami Syrjämäen katsaus liberaalipoliitikkojen vapauskäsityksiin. Uutta numeroa voi ostaa hyvin varusteltujen kirjakauppojen lisäksi kesäkuussa Vanhan kirjallisuuden päiviltä Sastamalasta.

Yhteydenotot

niin & näin-päätoimittaja (paatoimittaja(at)netn.fi):

Tytti Rantanen, 040 741 8992

yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset:

Jukka Kangasniemi, jukka.m.kangasniemi(at)gmail.com, 040 721 4891

www.netn.fi

 

niin & näin on vuodesta 1994 ilmestynyt laajan yleisön tiede- ja kulttuurilehti, jota julkaisee Eurooppalaisen filosofian seura ry. Yhdistys julkaisee myös niin & näin -kirjasarjaa ja pitää yllä filosofian verkkoportaalia Filosofia.fi.